Nieuws 19 april. Hoe is het mogelijk, maar het komt eraan? Hebben ze het licht gezien?

Hoe pak ik een vol horecaterras goed aan? - Misset Horeca

DEN HAAG (ANP) – De terrassen kunnen waarschijnlijk vanaf 28 april onder voorwaarden weer open, en de avondklok wordt afgeschaft. Dat zal vermoedelijk de boodschap zijn van het kabinet op de persconferentie dinsdag, bevestigen ingewijden na berichtgeving van de NOS.
Het kabinet vergaderde maandag en zondag over de coronabestrijding. Na het Catshuisberaad van zondag werd in kabinetskringen al gesproken van “positieve signalen”, hoewel de huidige besmettingscijfers nog niet direct aanleiding tot optimisme bieden.
Als er echter breder wordt gekeken naar de vaccinatiegraad, het aantal mensen dat corona heeft gehad, het verwachte positieve effect van beter weer op de besmettingen en een stabilisatie in de ziekenhuisopnames de afgelopen tijd, ziet het kabinet ruimte voor versoepeling.
Aan de heropening van de terrassen zou wel een eindtijd worden verbonden, klinkt het. Door deze stap zou waarschijnlijk ook weer een zwaarder beroep worden gedaan op handhavers. Dat zal een van de onderwerpen zijn waarover minister Ferd Grapperhaus (Justitie) maandag spreekt met de burgemeesters van het Veiligheidsberaad.

Nieuws 17 april prachtige mooie zonnige dag! En wat we zien verbaast ons al niet meer. Hoe ver kunnen ze gaan?

Britse geestelijken tegen invoering ‘coronapaspoort’

 

Britse geestelijken tegen invoering 'coronapaspoort'

© Copyright ANP 2021 Britse geestelijken tegen invoering ‘coronapaspoort’

LONDEN (ANP) – Zo’n 1200 Britse geestelijken hebben hun regering opgeroepen geen vaccinatiepaspoort te introduceren. Ze schrijven in een open brief aan premier Boris Johnson een “medische apartheid” te vrezen waarin mensen die een coronavaccin weigeren worden uitgesloten van belangrijke delen van het openbaar leven, bericht de BBC.

De katholieke en anglicaanse geestelijken mengen zich met hun brief in de verhitte discussie over de mogelijke invoering van zo’n ‘paspoort’. Daarmee kunnen Britten laten zien dat ze zijn gevaccineerd tegen het virus of recent een negatieve testuitslag hebben ontvangen. Voorstanders denken dat de introductie van zo’n vaccinatiebewijs het makkelijker kan maken om coronaregels te versoepelen en bijvoorbeeld nachtclubs of theaters te heropenen.

Het Verenigd Koninkrijk is in Europa koploper op vaccinatiegebied en is al begonnen met het versoepelen van coronamaatregelen. Horecazaken in Engeland mochten bijvoorbeeld afgelopen week weer buiten klanten ontvangen. In het parlement hadden tientallen politici, onder wie partijgenoten van premier Johnson, al duidelijk gemaakt dat vaccinatiepaspoorten wat hen betreft geen deel mogen uitmaken van de heropeningsstrategie.

Steun

Die kritische politici krijgen nu steun vanuit de kerk. De geestelijken noemen de mogelijke introductie van vaccinatiebewijzen “een van de gevaarlijke beleidsvoorstellen in de geschiedenis van de Britse politiek”. Ze waarschuwen dat een “politiestaat” kan ontstaan waarin de autoriteiten “technologie gebruiken om bepaalde elementen van de levens van burgers te controleren”.

Dat de discussie gepaard gaat met veel emotie, ondervonden ook bedrijven die mee zouden doen aan een Fieldlab-achtig proefproject van de overheid. Die pilot zou vrijdag beginnen in Liverpool met een evenement van een comedyclub. Die trok zich volgens Sky News echter terug na een “haatcampagne” van internetgebruikers. Er kwamen duizenden boze berichten binnen.

De Hot Water Comedy Club klaagde dat ten onrechte de indruk is gewekt dat het meedeed aan een proef om vaccinatiepaspoorten te testen. Daar had het naar eigen zeggen nooit mee ingestemd. “De reden dat we ons terugtrokken was dat de overheid niet duidelijk was over de Covid-paspoorten”, zei een van de eigenaren tegen de nieuwszender. “Het probleem was dat we niet wisten waar we precies voor hadden getekend.”

Op visite bij:

Build Back Better

Build Back Better

Virologe

Deze viroloog “Julia”, is al meerder keren in de gevangenis beland omdat ze het niet eens is met de veiligheid in het lab waar ze werkt in China “Wuhan”, maar ze kan geen advocaat krijgen die haar wil verdedigen en helpen. Er zijn nooit directe aantijgingen waarop ze kan worden verdedigd. Het is steeds bangmakerij en indoctrinatie. Ze wordt elke keer na enkele dagen dan ook weer vrijgelaten zonder mededeling waarvoor ze was opgepakt!

Dit zijn praktijken waar wij graag ver van zijn. Alleen we moeten we onze ogen daar niet voor willen sluiten!

Gelukkig zijn er partijen die tegengas geven, al worden ze dan complotdenkers of wappies genoemd.

China wil gewoon dat ze haar waffel houdt!

Zulke zaken kunnen op den duur ook in Europa gaan plaatsvinden als we niet ingrijpen met protesten tegen dit soort zaken!

Langzaam wordt het erger, gelijk een kikker in opwarmend water die er niet meer uitspringt totdat hij is gekookt!

John van Rest

The Great Reset!

Samenvatting: het IMF en de World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab pleiten voor een wereldwijde Great Reset. De globale economische en financiële orde moet volledig veranderd worden op basis van de 2030 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

The Great Reset: Dr. Claus Schwab

De desastreuze gevolgen van het wereldwijde lockdown-beleid voor het bestrijden van de 2020 pandemie, biedt een unieke kans voor wereld- en bedrijfsleiders om deze doelstellingen te halen. De collectivistische technocratische top-down agenda en benadering voor het verwezenlijken van deze doelen, leidt volgens vele analisten tot een communistische dystopie.

Dit scenario houdt een bedreiging in voor de individuele welvaart en financiële vrijheid van de burgers. Door de verdere introductie van kunstmatige intelligentie (AI), digitaal centralebankengeld, zoals de digitale euro, zal de financiële en sociale repressie toenemen. Centrale banken met overheden zullen ongelimiteerd monetair en fiscaal beleid kunnen uitvoeren op basis van AI en gedragseconomische principes.

de grote reset

Bitcoin is een reddingsboot om te ontspannen uit een mogelijke verwerkelijking van een aankomend totalitair neo-feodaal financieel surveillance systeem. Bovendien zijn er betere, menselijkere alternatieven om een Great Reset te verwezenlijken.

Introductie tot de Great Reset

De belangrijkste globale organisaties en instellingen spreken steeds meer over een aankomende Great Reset en een nieuwe Bretton Woods overeenkomst voor het hervormen van de wereldeconomie. Een virus, zo schijnt het te zijn, heeft immers de globale economie in een depressie gestort.

world economic forum

Vooral het World Economic Forum (WEF) heeft dit onderwerp expliciet op haar 2021 agenda gezet. Het WEF schrijft verschillende artikels over wat de nieuwe globale Great Reset behelst en hoe de nieuwe wereldorde er uit zou kunnen zien. De Global Goals for Sustainable Development voor 2030 maken hier deel vanuit. Op de volgende Davos conferentie die tussen 18-21 mei 2021 zal worden gehouden in Singapore, komen de wereld- en bedrijfsleiders bij elkaar om dit onderwerp uit te diepen.

Waar gaat The Great Reset over?

the great reset

Volgens Klaus Schwab heeft een virusuitbraak (een pandemie) aangetoond dat de oude structureren op basis waarvan de huidige wereldeconomie werkt, niet meer afdoende is voor het herbouwen van een post-corona wereld. The Great Lock Down heeft gezorgd voor een enorme globale economische recessie in 2020. Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de wereld niet zo’n zware crisis gehad. Vandaar dat er veel wordt gesproken over een nieuwe Bretton Woods vergadering en met een nieuwe overeenkomst voor het opnieuw hervormen van de economische orde. De pandemie is voor de wereldleiders een unieke historische kans om de wereld te hervormen en een Great Reset te verwezenlijken. Build Back Better is een bekende slogan die ook vaak in deze context wordt gebruikt. De Great Reset volgens Klaus Schwab bestaat onder meer uit de volgende hoofdcomponenten:

WEF 2030 goals great reset

Het eerste component gaat om de implementatie van een systeem van stakeholder capitalism. Bedrijven moeten niet alleen de belangen van de aandeelhouders behartigen, maar die van alle belanghebbenden die met het bedrijf te maken hebben. Het doel van een bedrijf is om lange termijn waarde te scheppen voor alle belanghebbenden en niet om winsten te maximaliseren voor alleen de aandeelhouders ten koste van andere belanghebbenden. Neo-liberale principes en de vrije-marktwerking moet aan de kant worden geschoven voor een meer rechtvaardige vorm van kapitalisme met meer gelijkwaardige resultaten voor iedereen. Overheden moeten deze nieuwe vorm van economisch denken implementeren door middel van regelgeving, belastingregels (meer vermogensbelasting) en het aanpassen van handelsovereenkomsten. Overheden moeten door regelgeving en belastingwetgeving een belanghebbende bedrijfscultuur en economie stimuleren voor het verkrijgen van gelijkwaardige resultaten voor de samenleving. Sociale contracten zullen hiervoor moeten worden herschreven. Hieronder in de video van de Davos Conferentie van 2021 kun je Edward Felsenthal, Mariana Mazzucato, Klaus Schwab, Alexander De Croo, Angelique Kidjo, Dan Schulman van PayPal aan het woord zien over Stakeholder Capitalism:

Het tweede component, gaat om het zorgen voor investeringen in de samenleving voor het verwezenlijken van gedeelde doelen op het gebied van gelijkwaardigheid (equality) en duurzaamheid (sustainability). Er komt een wereldwijde klimaatcrisis (Climate Change) aan en het verwezenlijken van een groene economie (New Green Deal) is van uiterst belang. Hier zal er gestreefd worden naar gelijkwaardigheid in resultaten en een sociale gelijkschakeling van de samenleving.

Het derde component, voorziet in de gebruikmaking van nieuwe technologieën en de verdere digitalisering van de economie voor het bewerkstelligen van een vierde industriële revolutie. Denk hierbij aan de opmars van kunstmatige intelligentie, data-mining, cloud computing, 3D-printing, robotics, Internet of Things, Augmented Reality enz. Deze technologieën zullen bijdragen aan een nieuwe industriële revolutie en ook de verwezenlijking van een trans-humanistische agenda. Claus Schwab voorziet dat de mens en computertechnologie samensmelten in een nieuwe supermens door onder meer de chipimplementatie in het menselijke brein met behulp van de NeuroLink-technologie.

Klaus Schwab heeft zelf al een boek geschreven over deze sociaal-economische hervorming van de wereldorde genaamd: COVID-19: The Great Reset. Hieronder kun Klaus Schwab zelf aan het woord zien over zijn boek en de componenten van The Great Reset:

Een Great Reset zonder een hervorming van het monetaire systeem?

the great reset

Wat verder zeer opmerkelijk is van deze Great Reset agenda van het World Economic Forum onder leiding van Klaus Schwab, is dat er niet wordt gesproken over een hervorming van het financiële systeem of het bankwezen en de rol van de Federal Reserve. Er wordt niks geschreven over de financiering van deze ‘utopische’ agenda. Er wordt ook niks gezegd over de herstructurering van de schulden of een mogelijke wereldwijde schuldenjubileum. Verder wordt er geen melding gemaakt van de schuldencycli en de laatste grote schuldencyclus waarin de wereld zich nu in bevindt. We hebben te maken met een Big Debt Crisis en een periode die macro-analist Raoul Pal de Unfolding noemt.

Het gaat bij Klaus Schwab niet om het hervormen van het schuldensysteem, maar vooral om de introductie van nieuwe technologische innovaties en de introductie van een duurzame, milieuvriendelijke en sociaal bewogen bedrijfsvoering in het kader van een belanghebbende economie. Vandaar, het gaat primair om de transitie van het kapitalistisch model. We gaan van een shareholder naar een gelijkwaardige stakeholder economie waarin de resultaten gelijk verdeeld worden over de samenleving door de overheid. Gaan we van minder neo-liberalisme naar steeds meer staatskapitalisme en socialisme?

Een CBDC – het sleutelcomponent!

Om deze overgang beter mogelijk te maken zou in feite een Central Bank Digital Currency (CBDC), zoals een digitale euro, uitkomst bieden. Inderdaad, het uiteindelijke belangrijkste component dat ontbreekt in de Great Reset agenda van de WEF is digitaal centrale bankgeld (CBDC’s) voor het direct financieel kunnen surveilleren, stimuleren, belasten en sturen van de samenleving. Hiermee zou het beleid veel makkelijker kunnen worden uitgevoerd. Vandaar, de meeste centrale banken, de IMF en de BIS hebben de ontwikkeling van deze centraal gestuurde digitale valuta’s al een tijdje op de agenda staan, terwijl China al het meest vergevorderd is met de implementatie van haar eigen digitale Yuan en betalingsnetwerk. De IMF heeft in het kader van deze snelle ontwikkelingen opgeroepen tot een nieuwe Bretton Woods conferentie.

Door een hervorming van het geldsysteem met CBDC’s onder leiding van het IMF kan ook het wereldwijde schuldenprobleem verder gedeeltelijk worden omzeild en hervormd door onder meer banktegoeden (giraal geld) te laten verdampen tijdens een nieuwe globale bankencrisis. De meeste banken en wellicht ook een deel Too Big too Fail systeembanken zullen niet worden gered, maar bankroet gaan. Tegoeden worden vervangen door digitaal basisgeld (een CBDC) van de centrale bank. De CBDC’s zullen in een een digitaal SDR-mandje terecht komen die wordt gebalanceerd door de IMF. De vraag is echter of er internationaal overeenstemming kan worden bereikt over een Bretton Woods 2.0 systeem met de SDR als een synthetische wereldreservevaluta.

Wellicht is dat een reden waarom de uiterst slechte staat van het bankwezen niet ter sprake komt in The Great Reset plannen van het World Economic Forum. Een aanleiding waarom Bitcoin een belangrijke rol heeft te vervullen in dit scenario als een waarborging voor de eigen financiële onafhankelijkheid en zekerheid. Bitcoin is de tegenpool van centraal gestuurd digitaal basisgeld, het is uiteindelijk digitaal decentraal basisgeld. Zelfs de beroemde Britse historicus Naill Ferguson geeft aan dat Bitcoin een sleutelrol moet gaan spelen in de monetaire revolutie waar we nu in verzeild geraakt. De Verenigde Staten moet Bitcoin integreren als een tegenwicht tegen het digitale Chinese centralebankengeld (DCEP).

Kritiek op de WEF Great Reset agenda

Er zijn genoeg kritische commentaren over de Great Reset plannen van het World Economic Forum op het internet verschenen. Hier volgt een lijst met verschillende video’s over de Great Reset.

Flavio Pasquino in gesprek met Bob de Wit over de Great Reset

Een van de meest recente video’s is gemaakt door Flavio Pasquino. Hij gaat in gesprek met Professor Bob de Wit (hoogleraar Strategisch leiderschap). Bob De Wit heeft de afgelopen jaren het geopolitiek schaakbord bestudeerd. Dat resulteerde in het nieuwe boek ‘Society 4.0’ wat een manifest is van ‘zorg’ maar ook ‘hoop’. Volgens De Wit is de Great Reset onontkoombaar en volkomen cyclisch omdat we aan het einde zitten van het industriële tijdperk dat simpelweg op is. ‘Echter, de koers die het World Economic Forum heeft ingezet is een weg van ondemocratisch bestuur, zonder feedback mechanismes en een systeem zonder rem leidt tot een dictatuur’, aldus De Wit. Hieronder kun je hem aan het woord zien:

George Gammon over de economische haalbaarheid van de WEF

George Gammon kijkt in zijn videoanalyse meer naar de intenties en de economische implicaties van een beleid op basis van een sociale gelijkheid (gelijkschakeling). Een bedrijf- en overheidspolitiek op basis van resultaten (equility of outcome) in plaats van gelijkheid op basis van kansen (equility of opportunities) zal alleen de grote zombiebanken en -bedrijven in stand houden en in feite geen hervorming of reset inhouden. In de praktijk zal het gaan om meer stagflatie, leugens, belastingen en minder vrijheden.

Hier is de laatste video van George over de Great Reset en de wereld in 2030:

Corbet Report – Your Guide to the Great Reset

Hieronder is een video analyse en commentaar van de Corbet Report over The Great Reset agenda. De Corbet Report ziet in deze agenda niets meer dan zelfde technocratische globale machtsstructuur die volgens deze reset agenda meer macht naar zich toe zal trekken ten koste van de vrijheid van het individu.

Andere videocommentaren over de Great Reset:

The Great Reset Debunked by Douglas Kruger:

Nieuws 16april is het nog wel geloofwaardig?

EMA onderzoekt ook tweede mogelijke bijwerking AstraZeneca-vaccin

EMA onderzoekt ook tweede mogelijke bijwerking AstraZeneca-vaccin

© AFP or licensors EMA onderzoekt ook tweede mogelijke bijwerking AstraZeneca-vaccin

Het Europees Geneesmiddelenagentschap EMA onderzoekt ook een tweede mogelijke bijwerking van Vaxzevria, het coronavaccin van AstraZeneca. Het gaat om meldingen van capillair leksyndroom, een zeer zeldzame aandoening die gekenmerkt wordt door lekkage van vocht uit bloedvaten wat leidt tot zwelling van weefsel en daling van de bloeddruk.

Tot nog toe werden er in de Europese geneesmiddelenbewakingsdatabank EudraVigilance vijf gevallen van deze aandoening geregistreerd.

“In dit stadium is het nog niet duidelijk of er een causaal verband is tussen de vaccinatie en de meldingen van capillair leksyndroom”, klinkt het. Het PRAC, het risicobeoordelingscomité van het EMA, zal de zaak verder onderzoeken.

Johnson & Johnson

Eerder bevestigde het PRAC dat een combinatie van zeer zeldzame gevallen van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes een zeer zeldzame bijwerking van Vaxzevria is. Er loopt ook nog een onderzoek naar trombo-embolische voorvallen na vaccinatie met het vaccin van Johnson & Johnson in de VS.Lees ook : GEMS-rapport: gemiddelde Vlaming heeft drie à vier knuffelcontacten

Het bericht EMA onderzoekt ook tweede mogelijke bijwerking AstraZeneca-vaccin verscheen eerst op Metro.

Biden: Schietpartijen zijn nationale schande

 

Hij lijkt wel een beetje op zijn vriendje?

© Belga

Gisteren vielen er bij een schietpartij in de Verenigde Staten maar liefst 8 doden. Volgens de Amerikaanse president Joe Biden moeten de schietpartijen in zijn land stoppen. “Het is een nationale schande dat zoiets kan gebeuren.”, zei Biden op een persconferentie rond de gebeurtenissen. 

Potentiële kopers van vuurwapens moeten volgens Biden eerst grondig worden doorgelicht. Bovendien moeten aanvalswapens minder makkelijk te koop zijn. Daarvoor werd al een wet gestemd in het Huis van Afgevaardigden, maar het is aan de Senaat om wetsvoorstellen te bekrachtigen, zegt hij.

De 19-jarige schutter, Brandon Hole, pleegde na de feiten zelfmoord. Zijn motief is voorlopig onduidelijk. In maart 2020 maakte zijn moeder wel al melding dat hij wel eens ‘suicide-by-cop’ zou proberen. Op basis van Hole’s slaapkamer, en het wapen dat ze daar aantroffen, heeft de FBI hem in april ondervraagd. Daarom werd destijds besloten hem onder psychiatrisch toezicht te houden.

Nieuws 15 April wanneer?

Laten we helder blijven! Hoe dit te doen? Het speciale middel Altrient B12 is hiervoor uitstekende aanvulling op uw gezondheid. Het is zaak fit te blijven en helder te kunnen denken gebruik Altrient B

https://www.corona-missie.com/winkel/altrient-b/

adv.

Coronacijfers: Aantal ziekenhuisopnames daalt licht

 

© Aangeboden door Business AM

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land daalt licht. Ook de dalende trend van het aantal coronabesmettingen zet zich voort, al wordt er ook gevoelig minder getest. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers op het dashboard van Sciensano. 

Het gemiddelde aantal patiënten dat elke dag met Covid-19 wordt opgenomen in de Belgische ziekenhuizen, daalt weer licht. Ook het aantal coronabesmettingen en de ziekenhuisbezetting blijft dalen. 

Gemiddeld 3.436 nieuwe besmettingen per dag (-19 procent)

In de week van 5 tot en met 11 april werden in België dagelijks gemiddeld 3.436 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een daling met 19 procent in vergelijking met een week eerder. 

Op dit moment worden er elke dag wel gemiddeld 40.465,7 coronatesten afgenomen in ons land. Dat zijn er 31 procent minder dan in de vorige periode van zeven dagen. Het percentage tests dat positief blijkt te zijn, de zogenaamde positiviteitsratio, neemt licht toe. Deze ligt nu op 9,5 procent en daarmee 1,4 procent hoger dan in de vorige periode.

Gemiddeld 241,6 ziekenhuisopnames per dag (-7 procent)

Het aantal ziekenhuisopnames in ons land daalt licht. Tussen 8 en 14 april werden er elke dag gemiddeld 241,6  patiënten met Covid-19 opgenomen in onze ziekenhuizen, een daling met 7 procent in vergelijking met de week ervoor.

De lichte daling van het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft zich voortzetten. Er lagen gisteren 3.049 patiënten in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus. Het gaat om een daling van 4 procent. 941 mensen liggen op de afdeling intensieve zorg. 

Gemiddeld 41,4 overlijdens per dag (+12,4 procent)

De voorbije week overleden dagelijks gemiddeld 41,4 patiënten aan een coronabesmetting in ons land, een stijging met 12,4 procent. In totaal overleden er in ons land al 23.603 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinaties

Op dit moment ontvingen 1.986.064 Belgen minstens één dosis van een coronavaccin. Dat is goed voor 21,6 procent van de bevolking ouder dan 18 en 17,3 procent van de volledige bevolking. 640.859 mensen kregen ook al hun tweede vaccinatie en zijn dus volledig ingeënt tegen het coronavirus. Dit komt overeen met 7 procent van de volwassenen in ons land en 5,6 procent van de volledige bevolking.

Wie wil, kan zich inschrijven op de reservelijst voor coronavaccins. Als er in het vaccinatiecentrum in jouw buurt dan vaccins over zijn, kan je opgeroepen worden om je vaccin eerder te krijgen. (wdm)

Effectiviteit, hoeveelheid, bloedklonters: alles wat u moet weten over het vaccin van Johnson & Johnson dat maandag in Europa aankomt

 

Janssen Johnson coronavaccin

© Aangeboden door Newsmonkey Janssen Johnson coronavaccin

Het vaccin van Johnson & Johnson komt deze maandag aan in Europa en in België. Het vaccin wordt gezien als de redder in nood na de talrijke vertragingen bij de leveringen van het AstraZeneca-vaccin.

36.000 doses J&J-vaccin worden deze week aan België geleverd. Volgende week zullen nog eens 62.400 doses worden geleverd. Dat aantal zou moeten oplopen tot mei, wanneer de leveringen op volle capaciteit zullen zijn. Dit is het vierde vaccin waarvoor in Europa en België een vergunning is verleend.

Laten we met het positieve beginnen:

  • Het vaccin is voor 85 procent effectief tegen ernstige vormen van Covid-19. Het is na de eerste dosis ‘slechts’ voor 66 procent werkzaam tegen matige tot ernstige vormen. Dit staat in schril contrast met de prestaties van Pfizer en Moderna, die de Rolls Royce van de vaccins zijn. Maar laten we niet vergeten dat hun doeltreffendheid van meer dan 90 procent werd aangetoond toen de varianten nog niet bestonden. Bovendien wordt momenteel onderzocht of het mogelijk is slechts één dosis toe te dienen, wat het vaccin van J&J een behoorlijk voordeel zou geven.
  • Het J&J-vaccin werkt zoals het AstraZeneca-vaccin. Dat betekent dat het een zogeheten viralevectorvaccin is. Zo’n vaccin gebruikt een versie van een mild virus om op veilige wijze instructies (genetische code van het SARS-SoV-2-virus) af te leveren in onze lichaamscellen. Net zoals het AstraZeneca-vaccin kan het in de koelkast worden bewaard.
  • Het is enigszins werkzaam gebleken tegen de Braziliaanse, Zuid-Afrikaanse en Britse varianten, maar verdere studies zijn nodig om dit te bevestigen.

Dingen om op te letten:

  • In de Verenigde Staten zijn verschillende gevallen van bloedklonters aan het licht gekomen, die hebben geleid tot de dood van één persoon op 4,5 miljoen toegediende dosissen. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei vrijdag dat het een mogelijk oorzakelijk verband zal onderzoeken. Evenals bij het vaccin van AstraZeneca kunnen de gezondheidsautoriteiten in verschillende lidstaten besluiten het vaccin van J&J voor een bepaalde leeftijdsgroep te beperken/aan te bevelen.
  • Het is niet uitgesloten dat leveringen eventueel vertragingen oplopen. Dat was al het geval in de VS.

In april worden in België 1,7 miljoen doses van alle vaccins verwacht. 1,8 miljoen mensen hebben al ten minste één dosis gekregen. Ons land is zijn achterstand geleidelijk aan het inlopen en staat nu op de 12e plaats in Europa.

Artsen ontgoocheld in Overlegcomité: “Ze spelen met mensenlevens”

© Belga

De diensten Intensieve Zorgen in Belgische ziekenhuizen verdrinken momenteel in de toestroom aan covidpatiënten, toch kondigde het Overlegcomité woensdag heel wat geplande versoepelingen aan. Dat schiet in het verkeerde keelgat bij heel wat artsen.

“Ik weet echt niet waarop men zich gebaseerd heeft om deze versoepelingen nu door te voeren. Niet op de cijfers, denk ik. Want die zijn allesbehalve rooskleurig. En de afdelingen intensieve zorgen liggen vol. En het aantal besmettingen daalt niet significant”, zegt professor Dirk Devroey (VUB) donderdag in Het Nieuwsblad.

Het is om moedeloos van te worden, stelt professor Devroey, die eind vorig jaar voor een strenge lockdown pleitte. “Dan hadden we nu al veel verder gestaan, geloof ik. Ze beseffen het misschien niet, maar ze spelen met mensenlevens.”

Ook Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel, is verwonderd over de versoepelingen die het Overlegcomité heeft aangekondigd, nu de bezettingsgraad van de afdelingen intensieve zorg nog zo hoog ligt. “Het is in deze pandemie nog niet eerder gebeurd dat er versoepeld wordt terwijl de cijfers nog op zo’n hoog plateau zitten”, zegt Marc Noppen, die stelt dat het Overlegcomité rekent op de vaccinatie als tegengewicht.

Johnson & Johnson vraagt om coronavaccin niet toe te dienen in afwachting oordeel EMA

© Aangeboden door Belga

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson vraagt om zijn coronavaccin niet toe te dienen in afwachting van een oordeel van het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA. Dat meldt het EMA in een persbericht. Het EMA zegt volgende week met een advies te zullen komen.

De beslissing komt er nadat Johnson & Johnson had besloten om proactief de leveringen naar Europa uit te stellen nadat zes gevallen van bloedklonters en een laag aantal bloedplaatjes in de Verenigde Staten aan het licht waren gekomen.

(Skwadra by Tagtik/Source: Het Nieuwsblad – VTM Nieuws/Picture: Belga)

Duitse gezondheidsminister dringt aan op onmiddellijke lockdown

 

© Aangeboden door Belga

De Duitse gezondheidsminister Jens Spahn heeft de deelstaten opgeroepen niet te wachten met veel strengere coronabeperkingen op te leggen vooraleer daarvoor een wetswijziging is aangenomen. Het is volgens hem voor het tot staan brengen van de verspreiding van het coronavirus noodzakelijk om onmiddellijk maatregelen te nemen om het contact tussen mensen “drastisch te beperken”.

Volgens de bewindsman loopt het aantal nieuwe besmettingen uit de hand en wordt de toestand erger dan in de tweede golf van het virus vorig jaar. “We weten door de afgelopen herfst wat er gebeurt als we niet snel handelen”, aldus Spahn.

Veel deelstaten staan sceptisch tegenover de beperkingen die uit naam van de coronabestrijding worden opgelegd en vrezen nog grotere schade aan de economie. Ze hebben gedurende de crisis geprobeerd de strengste maatregelen of de uitvoering ervan af te zwakken.

Bondskanselier Merkel is daarom bezig de wet te veranderen om de bevoegdheid te krijgen zelf maatregelen te treffen buiten de zestien deelstaten om. Dat wetsvoorstel moet echter nog door de Bondsdag worden goedgekeurd. Het felst omstreden onderdeel van Merkels plannen is de avondklok die ook door deelstaatpremiers uit haar eigen christendemocratische CDU als buitenproportioneel of ongrondwettelijk wordt genoemd.

Waterstof al over 10 jaar alternatief voor fossiele brandstof, zegt studie

 

© Auto55.be

Waterstof uit hernieuwbare bronnen is vandaag erg duur om te produceren. Maar daar komt in de toekomst wellicht verandering in. BloombergNEF, een studiecentrum naar energietransitie, gaat ervan uit dat milieuvriendelijke waterstof tegen 2050 goedkoper is dan fossiele brandstoffen.

Wat is groene en blauwe waterstof?

De studie legt zich toe op de kostprijs van zogeheten groene waterstof. Dat is waterstof die wordt geproduceerd uit hernieuwbare energie. Dat zal hoofdzakelijk gebeuren met zonne- en windenergie. Blauwe waterstof is een brandstof die vandaag veel frequenter voorkomt. Die is meestal het resultaat van een chemisch proces en is zelfs niet zelden een bijproductie van reguliere chemische industrie.

BNEF concludeert dat de kostprijs van groene waterstof tegen 2050 met maar liefst 85 procent zou kunnen afnemen. Dat betekent dat ze (zonder belasting uiteraard) in het merendeel van de 28 belangrijke markten waarvoor het instituut de oefening maakte, minder dan 1 dollar per kilogram zou kosten.

Duurder dan fossiele brandstof, maar toch goedkoper. Hoe kan dat?

Fossiele brandstoffen en blauwe waterstof zullen volgens veel projecties nog steeds een lagere prijs hebben dan groene waterstof, maar de totale gebruikskost van de milieuvriendelijk opgewekte waterstof kan tegen 2030 – binnen minder dan 10 jaar – perfect competitief zijn, zo concludeert BNEF. Het houdt dan immers rekening met het feit dat de uitstoot van conventionele brandstoffen en blauwe waterstof moet opgevangen en opgeslagen worden. De kostprijs daarvan wordt mee in rekening genomen. Groene waterstof vereist die investering niet, omdat ze CO2-neutraal is en alleen de CO2-uitstoot die bij de productie ervan is opgeslagen.

Nog eens 20 jaar later, tegen 2050, zou groene waterstof zelfs goedkoper zijn wanneer géén rekening wordt gehouden met de recuperatie van CO2 bij de verbranding. Waterstof zou dan in heel wat landen zelfs goedkoper worden dan aardgas, waardoor het ook voor andere energietoepassingen een alternatief wordt.

Steun overheden van belang

Volgens het instituut is het perfect mogelijk om minstens een derde van de wereldeconomie op schone waterstofenergie te laten betalen zonder dat het meer kost dan nu het geval is. Maar het instituut voegt er wel aan toe dat zulks niet kan zonder dat er door overheden een kader voor geschapen wordt.

Nieuws 14 April

Mysterie rond aanval op nucleaire faciliteit in Iran

 Arno Meijnen 7 uur geledenWaarom het niet zo vreemd is dat er nu ook bij vaccin Johnson & Johnson…Hoge Raad Financiën beveelt structurele begrotingsinspanningen…© Aangeboden door Business AM

De Iraanse nucleaire faciliteit in Natanz werd zondag getroffen door een stroomstoring en een explosie, zegt het land. Wat het incident precies was en wie verantwoordelijk is, blijft onduidelijk.

‘Het ongeval deed zich voor in het centrum voor elektriciteitsdistributie’, zei de woordvoerder van de Iraanse organisatie voor atoomenergie, Behrouz Kamalvandi in een video die het Iraanse persbureau Tasnim publiceerde.

In de getroffen Iraanse nucleaire faciliteit bevindt zich een ondergrondse uraniumverrijkingsinstallatie. De stroom zou er zondag zijn uitgevallen en er zou een ontploffing hebben plaatsgevonden. Iraanse functionarissen noemden het incident een daad van ‘nucleair terrorisme’, uitgevoerd door Israël.

Cyberoorlog

De klaarblijkelijke aanval vond plaats enkele uren nadat men in Natanz was begonnen met het ronddraaien van geavanceerde centrifuges voor de productie van verrijkt uranium. Dat was aangekondigd als een scharniermoment in het nucleaire programma van het land.

Duidelijk is dus wel dat Teheran Israël beschuldigt van de sabotage. Israël heeft de verantwoordelijkheid voor de aanval niet officieel bevestigd of ontkend. Toch zouden Israëlische en Amerikaanse inlichtingendiensten erop wijzen dat het Israëlische spionageagentschap Mossad een rol speelde.

De vraag is: wat is de oorzaak – een cyberaanval of een fysieke sabotagedaad, zoals een bom? Er is speculatie over een cyberaanval, omdat Natanz ground zero is voor cyberoorlog. Het is de plaats waar ’s werelds eerste cyberaanval gericht op een natie plaatsvond, tien jaar geleden.

In 2010 bleek dat het besturingssysteem van de motoren van de centrifuges bestookt was door het computervirus Stuxnet, gelanceerd door de Mossad (in samenwerking met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA). Ook dit keer is het mogelijk dat een cyberaanval de boosdoener is.

Schaduwconflict

Het incident in Natanz brengt het ‘schaduwconflict’ tussen Iran en Israël nog scherper in beeld. Het dreigt ook de hernieuwde inspanningen van Iran en de Verenigde Staten om de besprekingen over de nucleaire overeenkomst met Iran nieuw leven in te blazen, te doen ontsporen.

De regering-Biden en Iran begonnen vorige week in Wenen met indirecte besprekingen over de nucleaire overeenkomst en zullen deze week nog met andere partijen spreken.

De vermeende aanval zal de Amerikaans-Israëlische betrekkingen verder onder druk zetten. Biden is voorstander van een terugkeer van de VS in het nucleaire pact. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu gelooft er niet in. ‘(Dergelijke) overeenkomsten met extreme regimes zijn waardeloos.’

Nieuws13 april dit is de berichtgeving vandaag?

Coronacijfers: Lichte daling aantal ziekenhuisopnames zet zich voort

Hoger lager we schrijven maar wat, verwachtte cijfers geen doden maar nu drie keer zoveel met de Engelse mutatie? Onder jongeren en op scholen?

De som= 0 en 3 X 0=0. Dacht u dit ook?

John van Rest

  • Mijn mening is dat de datum door WHO en RIVM allang vast staat wanneer we weer naar het zogenaamde NORMAAL gaan!
  • Dit gaat niet meer gebeuren de”, “wereld macht” wil grip op de hele WERELD nog even en iedereen is afhankelijk van deze macht en zal moeten doen wat ze voorschrijven zonder het hier mee eens te zijn?
  • Of gaan we hier niet meer mee akkoord en staan we op om te zeggen, wij zijn de 99% en jullie doen wat wij zeggen !

John van Rest

© Aangeboden door Business AM

De dalende trend van het aantal nieuwe coronabesmettingen en ziekenhuisopnames zet zich voort. Het aantal coronapatiënten in onze ziekenhuizen en het aantal overlijdens blijft wel licht stijgen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers op het dashboard van Sciensano. 

De daling van het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus en het aantal ziekenhuisopnames in ons land neemt verder af. Daarnaast is er een lichte daling in het aantal patiënten op de afdeling intensieve zorgen. 

Gemiddeld 3.485 nieuwe besmettingen per dag (-20 procent)

In de week van 3 tot en met 9 april werden in België dagelijks gemiddeld 3.485 nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld, een daling met 20 procent in vergelijking met een week eerder. 

Op dit moment worden er elke dag wel gemiddeld 42.402 coronatesten afgenomen in ons land. Dat zijn er 32 procent minder dan in de vorige periode van zeven dagen. Het percentage tests dat positief blijkt te zijn, de zogenaamde positiviteitsratio, neemt licht toe. Deze ligt nu op 9,4 procent en daarmee 1,5 procent hoger dan in de vorige periode.

Gemiddeld 253 ziekenhuisopnames per dag (-5 procent)

De voorbije zeven dagen zijn er gemiddeld 253 patiënten met Covid-19 opgenomen onze ziekenhuizen. Het gaat om een lichte daling van 5 procent. 

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen zelf blijft voorlopig wel nog licht stijgen. Er lagen gisteren 3.214 patiënten in het ziekenhuis na een besmetting met het coronavirus. Dat zijn er 130 meer dan een dag eerder. 919 mensen liggen op de afdeling intensieve zorgen. Dat zijn er 20 minder dan een dag eerder. 

Gemiddeld 42,7 overlijdens per dag (+28,9 procent)

De voorbije week overleden dagelijks gemiddeld 42,7 patiënten aan een coronabesmetting in ons land. Dat is 28,9 procent meer dan een week eerder. In totaal overleden er in ons land al 23.503 mensen aan de gevolgen van het coronavirus.

Vaccinaties

Op dit moment ontvingen 1.882.165 Belgen minstens één dosis van een coronavaccin. Dat is goed voor 20,5 procent van de bevolking ouder dan 18 en 16,4 procent van de volledige bevolking. 621.653 mensen kregen ook al hun tweede vaccinatie en zijn dus volledig ingeënt tegen het coronavirus. Dit komt overeen met 6,7 procent van de volwassenen in ons land en 5,4 procent van de volledige bevolking.

Wie wil, kan zich inschrijven op de reservelijst voor coronavaccins. Als er in het vaccinatiecentrum in jouw buurt dan vaccins over zijn, kan je opgeroepen worden om je vaccin eerder te krijgen.

Nog steeds lichte stijging aantal Covidpatiënten op intensieve

 

© Belga

Het aantal ziekenhuisopnames daalt verder in ons land, er liggen wel steeds meer covidpatiënten op de dienst intensieve zorg en aan de beademing.

Van 6 tot en met 12 april werden elke dag gemiddeld 253 coronapatiënten in het ziekenhuis opgenomen. Dat is een daling met 5 procent in vergelijking met de week voordien. Tussen 30 maart en 5 april waren er gemiddeld 268 opnames per dag. Gisteren was er nog een daling met 3 procent, de dag ervoor met 7 procent. Gisteren, maandag 12 april, meldden de ziekenhuizen 222 opnames (+20 in vergelijking met zondag 11 april). 88 patiënten (-33) konden dan weer het ziekenhuis verlaten. De cijfers hebben betrekking op zondag.

In totaal lagen zondag 3.214 (+129) covidpatiënten in het ziekenhuis. Op weekbasis is het totale aantal patiënten in het ziekenhuis gestegen met 5 procent. 919 covidpatiënten (+20) liggen op intensieve zorg, 549 (+9) hebben beademing nodig. Het aantal patiënten op intensieve zorg blijft nog licht stijgen. Op weekbasis is het aantal opnames op de afdelingen gestegen met 6 procent, het aantal patiënten dat aan de beademing ligt met 13 procent. Ter vergelijking: op 20 februari lagen 315 patiënten op intensieve zorg. Dat aantal is sindsdien alleen maar gestegen.

In de week van 3 tot en met 9 april overleden elke dag gemiddeld 43 mensen aan de gevolgen van het coronavirus. Dat cijfer is met 28,9 procent gestegen in vergelijking met de week ervoor. Tussen 27 maart en 2 april waren er gemiddeld 33 overlijdens. De teller van het totale aantal doden in ons land staat op 23.503.

Tussen 3 en 9 april werden per dag gemiddeld 3.485 nieuwe besmettingen bevestigd, 20 procent minder dan de week ervoor. Gisteren en eergisteren waren gelijkaardige dalingen, van 20 en 21 procent. Hierbij moeten we er wel rekening mee houden dat het de voorbije week Pasen en paasmaandag was, feestdagen dus, dan gaan mensen minder snel naar de dokter voor een test. Dat verklaart de hoogte van de daling in vergelijking met de week ervoor. Sinds de uitbraak van het virus werden al 927.229 besmettingen in ons land geregistreerd.

Tussen 3 en 9 april werden dagelijks gemiddeld 42.400 tests afgenomen. Dat is 32 procent minder dan de week ervoor. Het gemiddelde aantal tests blijft dus sterk dalen, maar ook hier moeten we rekening houden met de invloed van Pasen en paasmaandag en de paasvakantie.

De positiviteitsratio bedraagt 9,4 procent (1,5 procent meer dan gisteren). Dat betekent dat meer dan 9 op de 100 van de afgenomen testen positief was en dat er veel virus in omloop is. De Wereldgezondheidsorganisatie WHO vindt een ratio boven 5 zorgwekkend.

De R-waarde of het reproductiegetal, het cijfer dat aangeeft hoe snel het virus zich verspreidt, zit momenteel op 0,99. Dat betekent dat elke persoon die besmet is met het coronavirus gemiddeld 1 andere persoon besmet. Als de R-waarde onder de 1 daalt, krimpt de epidemie. Stijgt de R-waarde boven de 1, dan groeit de epidemie. De R-waarde zat in januari ónder de 1.

Eergisteren, op zondag 11 april (de dag met de meest recente beschikbare cijfers) hadden al 1.882.165 mensen in ons land al zeker een prik gekregen. Dat is 20,5 procent van de volwassen bevolking. 621.653 van hen hebben een tweede prik gekregen en zijn dus volledig gevaccineerd.


Let op is dit om een schuldige te kunnen aanwijzen?

Zijn nu China en Rusland onze vijanden?

De WHO en China twee handen op een buik, wat is het spel hier?

John van Rest

WHO wil verbod op handel in levende zoogdieren op voedselmarkten

WHO wil verbod op handel in levende zoogdieren op voedselmarkten

 © Copyright ANP 2021 WHO wil verbod op handel in levende zoogdieren op voedselmarkten

GENEVE (ANP/AFP) – De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) wil af van de verkoop van levende zoogdieren op voedselmarkten. Door die praktijk aan banden te leggen moet de opkomst van nieuwe ziektes worden tegengegaan.

“Dieren, in het bijzonder wilde dieren, zijn de bron van meer dan 70 procent van de nieuwe infectieziekten bij mensen”, meldt de WHO in een gezamenlijke verklaring met de Wereldorganisatie voor Diergezondheid en het VN-Milieuprogramma.

De gezondheidsorganisatie erkent dat de markten vaak belangrijk zijn voor het levensonderhoud en de voedselvoorziening van de lokale bevolking. Toch worden landen opgeroepen de verkoop van levende zoogdieren als “noodmaatregel” te laten stilleggen.

Coronavirus

Die ingreep moet de gezondheid beschermen van markthandelaren en klanten. Zij lopen het risico dat ziektekiemen overspringen naar mensen.

Voedselmarkten met levende dieren kwamen na het opduiken van het coronavirus al onder een vergrootglas te liggen. Een aantal van de eerste bekende patiënten was gelinkt aan een markt in de Chinese stad Wuhan.

Johnson & Johnson stelt Europese levering coronavaccins proactief uit na bloedklonters in VS

© 2021 Getty Images

De Amerikaanse farmaceut Johnson & Johnson zal de leveringen van zijn coronavaccin aan Europese landen proactief uitstellen. Dat laat het bedrijf dinsdag weten in een persbericht. Het uitstel komt er nadat de Verenigde Staten besloten om de toediening van het vaccin met onmiddellijke ingang stop te zetten nadat zes gevallen van bloedklonters werden gemeld.

“De veiligheid en het welzijn van de mensen die onze producten gebruiken, is onze voornaamste prioriteit”, schrijft Johnson & Johnson. Daarom beslist het bedrijf om de leveringen naar Europa proactief uit te stellen. “We hebben nauw samengewerkt met medische experten en de gezondheidsinstanties en we zijn er een groot voorstander van dat deze informatie openlijk wordt meegedeeld aan gezondheidswerkers en het publiek.”

De Verenigde Staten kondigden eerder op dinsdag aan dat ze de vaccinatiecampagne met Johnson & Johnson met onmiddellijke ingang zouden opschorten. Dit omdat er zes meldingen van een zeldzame en gevaarlijke combinatie van bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) werden vastgesteld.

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA had vrijdag al meegedeeld een onderzoek te hebben ingesteld.

Invloed op vaccinatiecampagne?

De uitgestelde levering van het Johnson & Johnson-vaccin aan Europa heeft op korte termijn geen invloed op de vaccinatiecampagne in ons land, zegt Gudrun Briat, woordvoerster van de taskforce vaccinatie. “Er werden de komende twee weken geen leveringen van het JJ-vaccin verwacht. Tenzij de hele vaccinatie met Johnson Johnson wordt stopgezet, bestaat een goede kans dat we deze vertraging niet zullen merken”, klinkt het dinsdag.

De eerste 36.000 vaccins van Johnson & Johnson werden gisteren/maandag aan ons land geleverd. In de week van 26 april volgen er nog 62.400 vaccins van het Amerikaanse farmabedrijf. “Buiten die geplande leveringen hadden we van Johnson & Johnson nog geen aantallen doorgekregen”, klinkt het bij Gudrun Briat.

Volgens de planning worden volgende week de eerste prikken gezet met het vaccin van Johnson Johnson. Die vaccinatie gaat op dit moment nog door, al volgt de taskforce het nieuws op de voet. Ook op Europees niveau wordt de situatie nauwlettend in de gaten gehouden, aldus Briat.

Nieuws 12 april

Ziekenhuisopnames dalen licht

 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣

In de zeven dagen tot en met gisteren/zondag zijn er in België dagelijks gemiddeld 254 patiënten met COVID-19 opgenomen in de ziekenhuizen. Het gaat om een lichte daling met 3 procent ten opzichte van de voorgaande week. Dat blijkt maandagochtend uit de statistieken van gezondheidsinstituut Sciensano.

Ook het aantal nieuwe bevestigde besmettingen met het coronavirus daalt. In de week van 2 tot en met 8 april ging het om gemiddeld 3.558 per dag, een vijfde minder dan in de zeven dagen ervoor. Er werden wel 29 procent minder tests uitgevoerd (45.200) en de positiviteitsratio steeg licht tot 8,9 procent (+ 1,1 procent).

Het aantal patiënten in de ziekenhuizen blijft voorlopig wel nog licht stijgen. Het om 3.084 COVID-19-patiënten (+6 procent), van wie 899 op de afdelingen intensieve zorg (+8 procent).

De overlijdens nemen nog fors toe. In de week van 2 tot en met 8 april bezweken dagelijks 43 mensen aan COVID-19, 46,6 procent meer dan in de voorgaande week.

Sinds het begin van de coronapandemie zijn in België nu al 925.476 besmettingen met het coronavirus vastgesteld. In totaal tekende ons land 23.473 sterfgevallen op.

Ook Aziaten halen de neus op voor AstraZeneca-vaccin

 

© Aangeboden door Business AM

Vorige week stelde het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) nog dat er een mogelijke link zou zijn tussen het AstraZeneca-vaccin en bloedstollingsverschijnselen. Hoewel stoppen met het toedienen van het Brits-Zweedse shot voor de meeste Europese landen voorlopig geen optie zal zijn, sputtert het enthousiasme over het vaccin wereldwijd. In Azië wordt het gebruik van Oxford/AstraZeneca-prikjes, net als in Europa, langzaam afgebouwd.

Het fiasco rond AstraZeneca blijft maar voortduren en dreigt nu zelfs de wereldwijde vaccinatie deels te vertragen. Verschillende landen in Azië herbekijken het gebruik van AstraZeneca-shots nadat er enkele gevallen van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes werden vastgesteld na toediening van het prikje.

Daardoor zette verschillende landen in maart het gebruik van het vaccin plots volledig stop. Enkel ons land bleef prikjes van het Brits-Zweedse AstraZeneca gebruiken. Dat was een berekende gok van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke om de, al sowieso trage, vaccinatiecampagne van ons land niet nog meer te vertragen.

De Hoge Gezondheidsraad wou liever wachten op het advies van het EMA voor ze het gebruik van het vaccin bijstelden. Dat advies kwam er op 7 april. Er zou een mogelijke link zijn tussen het vaccin en trombose, al blijft het wel een zeldzame aandoening.

De zorgen rond het vaccin hebben zich echter al permanent geworteld in het onderbewustzijn van de meeste bevolkingen. Een aanzienlijk deel van de gezondheidswerkers in Europa lieten weten dat ze weigerden om het vaccin te nemen. De Amerikaanse overheid gaf op 9 april toe dat het de prikjes van Oxford/AstraZeneca liever niet zou toedienen en ‘gelukkig’ niet zal nodig hebben.

Ook in Azië, waar het virus vaak beter is ingedamd, is de reputatie van AstraZeneca in duigen gevallen. Deze landen herbekijken het gebruik van de Oxford-vaccins:

1. Zuid-Korea

De Koreanen geven het AstraZeneca-shot niet volledig op maar zullen vanaf deze week wel, na een korte opschorting van het algemene gebruik, de prikjes alleen zetten bij personen tussen de 30 en 60 jaar oud.

Zuid-Korea heeft te maken met een uniek dilemma waar het grotendeels afhankelijk is van het vaccin. Het grootste deel van zijn voorraad bestaat namelijk uit AstraZeneca-vaccins. Zo’n 90 procent van de 1 miljoen prikjes die al werden gegeven, waren van AstraZeneca. Die gingen vooral naar ouderen en gezondheidswerkers.

Volgens de Zuid-Koreaanse overheid zijn mogelijke risico’s van het vaccin het niet waard voor personen onder de 30.

2. Hongkong

De speciale administratieve regio van China verklaarde dat ze hun bestelling van AstraZeneca niet eens in ontvangst zullen nemen. De stad zal volledig overschakelen op shots van BioNTech en het Chinese Sinovac.

Volgens de Hongkongse overheid heeft het de shots van AstraZeneca niet nodig. De vaccinvoorraad zou groot genoeg zijn. Naar eigen zeggen is de stad in gesprek met farmabedrijven om vaccins te ontvangen die ook bescherming zouden bieden tegen varianten. Wie die producenten zouden zijn, was niet duidelijk.

3. Ook Australië

De Australische overheid stopt ook grotendeels met het toedienen van het shot. Daarmee moest Australië de belofte laten varen dat elke volwassene een prikje zou krijgen voor oktober.

Sinds eind oktober 2020 is er geen sterfte aan het virus meer vastgesteld in dat land. Daarom wil de Australische overheid zeker niet overhaast beginnen vaccineren met een mogelijk riskant prikje.

De Australische premier Scott Morrison zei dat hij niet zeker was wanneer iedereen gevaccineerd zal zijn, nu er problemen zijn met het vaccin van Oxford/Astrazeneca.

4. Buitenbeentje Taiwan

Taiwan is zoals meestal een buitenbeentje in dit geval. Het land begon eind maart met haar eigen vaccinatiecampagne. De Taiwanezen hadden namelijk de luxe om even te wachten voor ze begonnen met vaccineren, vanwege het lage aantal besmettingen in het land. Dat cijfer ligt momenteel rond de 1.000 gevallen zonder verspreiding in de gemeenschap, waardoor het ‘normale leven’ op het eiland grotendeels nooit onderbroken werd.

De Taiwanese overheid had een bestelling van AstraZeneca shots ontvangen die het eerst bij ouders en gezondheidswerkers zou zetten. Een paar dagen voor de campagne van start zou gaan, brak het fiasco rond de bloedstollingen uit. Net als België zette Taiwan toch prikjes van AstraZeneca.

Premier Su Tseng-chang en Minister van Volksgezondheid Chen Shih-chung lieten een vaccin van AstraZeneca zetten om de bevolking aan te moedigen geen schrik te hebben voor de dosis van Oxford/AstraZeneca.