Doelstelling: over het leven nadenken. Luisteren In alle rust naar je innerlijke stem proberen te luisteren om de Heilige Geest te vinden. Wat is dan belangrijk? Te kunnen onderscheiden wat is van jezelf, wat is van de Heilige Geest? Probeer het. Ik wil tot Geloof komen: Eerst en vooral zelf te weten met lichaam en geest, wat geloof voor jou is en wat is van belang voor jou.

Wat is geloven in God?

Is dit geloven in een plaatje, een verhaal of is het alleen een indruk? Is het wat anderen zeggen je moet geloven of doen geloven om dit leven te leiden of jou laten denken te geloven? Is het Geloof iets wat je kunt voelen of zien? Is het alleen een verhaal uit de Bijbel is het woord van GOD?

Ga in meditatie

in jezelf of wat dan ook op jouw manier. Heer, Jezus, ik zou graag de kracht van U ontvangen om U te mogen ervaren en te mogen horen, voelen met ziel lichaam en geest. Uw Geest. Bij het lezen van de Bijbel en het bidden U te mogen ervaren Heer, hoe moet ik, hoe kan ik U ervaren?

Ik zet geheel de deur voor U open om U te mogen ontvangen. (Denk hierover na en zoek de weg dit te doen). Hoe in het woord van God te komen:

Wat te doen:

Keer je tot jezelf en ga in alle rust met je gedachten probeer te bedenken (bidden) dat alles wat aards is niet van belang is op dit (NU) moment, probeer tot jezelf te komen, kijk in jezelf. Zoek God de Heilige Geest.

Moet dit met de ogen gesloten?

Doe dit, of moet dit op je knieën, doe het. Of doe het anders. Maar doe het! Lukt het niet? Lukt het niet tot jezelf te komen, je bloedt te horen stromen, je hart te horen kloppen, rust te vinden? Neem dan het volgende waar. Kijk om je heen en zie eens om je heen naar iets, bijvoorbeeld naar een product of een voorwerp wat aards kostbaar is, wat aardse waarde heeft, kijk waar je bent. Ben je in de kamer, kijk naar de muur op of in een kast of naar buiten? Kijk naar iets wat aardse waarde heeft.

KIJK: KIJK: KIJK.

Heb je het gevonden Zie dit met je aardse gevoelens en bepaal de materialistische waarde. Kijk er uitdrukkelijk naar en bedenk dan dat het eigenlijk niet echt iets van waarde is. Bedenk ook waarom niet. Kan het je langer laten leven of Je genezen? Zeg uitdrukkelijk tot jezelf, het is niets en het stelt niets voor! Het is niets, niets dan alleen materialisme, gaat alleen over hebben en bezitten! Na het nadenken bepaal je dat het alleen bezit is en het zou nooit kunnen bijdragen aan meer eerbied meer geluk meer liefde een langer leven of het eeuwige leven. Ga dan in gedachten naar een situatie (materialistisch) die jou vroeger blij kon maken en vraag je dan af of je met deze diepgang van NU ook zo blij en gelukkig zou zijn.

Of willen wij steeds meer?

Probeer de stem in jezelf te horen en probeer te herkennen of je het zelf bent of dat het God De Heilige Geest is die je met beide benen op de grond wil zetten. Overdenk je leven en wees eerlijk naar jezelf toe, bedenk wat je goed hebt gedaan en bedenk wat je echt fout hebt gedaan uit eigen wil. Vroeger en NU en wat je nog zou kunnen gaan doen. Vraag je af of je dit zo weer zou doen en laat de stemmen en je gedachte jou leiden. Doe dit net zo vaak als in je opkomt, luister naar het goede en kwade inwendig met hart en ziel. Leer in gedachten het goede van het kwade te scheiden. Als wij het kwade niet herkennen dan kunnen wij het goede ook niet herkennen zien of horen! Daarom het kwade (de Duivel) bestaat echt en heeft de macht over de wereld, maar gelukkig is God er ook! GOD is de almachtige over het oneindige. Zelfs over het kwade.

Vraag aan je innerlijke stem wat je hiermee kan of moet doen? Ontdek de Heilige Geest of je eigen ik (ego) wees niet bang voor het kwade want als je eerlijk met jezelf in het reine wilt komen is de kwade die gedachte half zo sterk als de goede gedachte en zal altijd overwinnen. Het licht overwint altijd het donker. Probeer maar eens in het donker een zaklantaarn uit. Nu je dit weet kun je dit laten overheersen in je hoofd, vraag dan diep in jezelf of je echt van je kwade geest af wil en je GOD wil horen en Hem zult toestaan in je hart te komen. Als de goede gedachte nu de overhand heeft genomen dan kun je verder.

Als je nog niet in het reine bent met jezelf ga dan opnieuw in overdenking wat je moet doen.

Ga dan naar regel 11 terug en begin opnieuw met de meditatie. Later als je dan bij jezelf bent en het signaal of teken het woord of de overdenking kan herleiden tot het woord dan ben je al dicht bij het teken van de Heer. GOD De Heilige Geest. Voel jezelf vrij om hem uit te nodigen in je hart?

Geef jezelf een doel.

Ken je zelf en wees blij met jezelf. Geef jezelf een 9 voor je gevoelens op de tabel van 1 tot 10. (om Christen te zijn) Als je eenmaal een 9 bent geweest wil je nooit meer een 6-7 of 8 zijn is de strekking van deze stelling.

Gelukkig zijn de getallen 8-7-6 ook niet zo heel erg slecht. Deze getallen kunnen je in evenwicht houden door er een gevoel aan te koppelen! Anker deze bij jezelf via een sterk gesloten handpalm of een gedachte uitgeroep of hoe dan ook. Het ankeren van je gedachten, het kaderen daarvan en je doelen stellen, is een goede hulp om je doel te bereiken je kan met deze hulp een beter mens worden voor de wereld en je naasten. De Gelovige: wij mensen zijn zoekende. Jammer maar het is echt zo. Mensen zijn zwak en beïnvloedbaar, vandaar dat GOD ons steeds weer opnieuw de kans geeft om tot Hem te komen.

Je bent altijd en eeuwig een kind van God. Jezus zei, laat de kinderen tot mij komen. Ga door met je leven en wees een kind van God. Met een gemiddeld en gelovig Gods gevoel zou iedereen eigenlijk wel een 9 willen zijn. Helaas zijn wij niet altijd even sterk. Op aarde is dit door allerlei verschillende invloeden van Natuur en Mens niet altijd mogelijk een 9 te zijn.

Wij zijn wel naar het evenbeeld van GOD geschapen.

Maar wij zijn niet GOD! Hoewel je veel uit Zijn Naam “GOD, JEZUS” mag en kunt doen, voor jezelf en voor je medemens, je broeder je zuster. Is dit toch door Hem en met hem wat de Heer ons heeft gegeven. Jezus is aan het kruis voor ons gestorven om de zonde van ons op zich te nemen door te sterven en ook weer op te staan. Zodat wij weer zijn herboren en opnieuw kunnen leven.

Mag en kan je deze hulp altijd toepassen elke keer weer?

Ja dat mag. Als voorbeeld: Genezing, Leven, Geluk, Liefde, Trouw, Hulp, Dankbaarheid en het Eeuwig leven staat ons dan te wachten. God is er voor ons hij weet het Hij is er voor ons allemaal zonder uitzondering! Een 9 of 10 is te hoog gegrepen voor de mens hier op aarde! Maar streef daar wel naar. laat zien dat het wilt. Waarschijnlijk wordt het een 9 of een 10

Later in ons eeuwige leven? ===========================================================

Spread the love