Luchtreiniging tegen besmettingen bijv. Corona virussen, griep, aerosolen, pollen, fijnstof en andere bacteriën.

Ver voor de epidemie of lock-down Covid-19 was de ontwikkeling van deze luchtfilters al gemaakt. Om zuivere lucht te maken voor onze gezondheid. Dus u kunt in ons een groot vertrouwen hebben. We leveren alleen de beste kwaliteit en techniek met onze professionele-luchtreinigings machines.

…om deze luchtvervuiling op te slaan in filters. Zoals rook, stofdeeltjes, pollen en gassen. Bij mensen kunnen deze verontreinigingen allergieën en allerlei andere aandoeningen veroorzaken.

Een goede luchtreiniger haalt ook de allerfijnste deeltjes uit de lucht. De zeer schadelijke ultra fijnstof.

Deze ultra fijnstof  wordt buiten vooral veroorzaakt door uitlaatgassen van verkeer en industrie. Inmiddels is bekend dat deze vorm van vervuiling zeer schadelijk is voor onze gezondheid. In druk bevolkte gebieden is deze vervuiling vrijwel altijd aanwezig. De ultra kleine deeltjes dringen gemakkelijk onze huizen binnen.

Thyzo levert de beste luchtreinigers als het gaat om luchtzuivering binnenshuis. Dankzij onze unieke en gepatenteerde filter- en circulatietechniek van de lucht.

Wij hebben ook professionele oplossingen voor schone lucht problemen. Zoals voor  rookruimtes of grote kantoorruimtes.

Fijnstof luchtreiniger in huis halen, ja of nee?

Effecten van ultra-fijnstof op uw gezondheid


Wat is fijnstof en wat is een fijnstof luchtreiniger?

Fijnstof is een veel voorkomende verontreiniging in de lucht. Deze vervuiling door fijnstof kan veel oorzaken hebben door veel verschillende bronnen en activiteiten. Een fijnstof luchtreiniger is een toestel dat de binnenlucht zuivert van deze deeltjes in huis. En eventueel ook de gasvormige verontreinigingen.

Soorten fijnstof

  • Pollen – een stof die door de natuur wordt gevormd. Deze stoffen kunnen allergische effecten  hebben op de mens.
  • Deeltjes – zeer kleine vaste en vloeibare stoffen die in de lucht kunnen zweven. Daarbij komt dat veel deeltjes onzichtbaar zijn.

Waar komt fijnstof vandaan?

  • De natuurlijke erosie van aarde, zand en steen is de meest voorkomende bron van fijnstof.
  • Stuifmeel, microscopische organismen, materiaal van planten en huidschilfers (dode huidcellen die van dieren komen) maken ook deel uit van fijnstof in de omgeving.
  • Door de mens veroorzaakte fijnstof komt voor in stedelijke gebieden. Voorafgegaan door een reeks activiteiten. Van persoonlijke hobby’s, zoals tuinieren, het gebruiken van een pelletkachel of houtkachel tot grootschalige industriële activiteiten, zoals elektriciteitsopwekking op elektriciteitscentrales.

Fijnstof-deeltjes en toepassing van een luchtreiniger

Stofdeeltjes variëren in grootte van zichtbaar tot onzichtbaar. Bovendien geldt: hoe kleiner het deeltje, hoe langer het in de lucht blijft en hoe verder het kan reizen. Grote stofdeeltjes vallen relatief dicht bij de plaats waar ze vandaan komen. Deze deeltjes vormen de stoflagen die je kunt zien op bijvoorbeeld meubels en motorvoertuigen.

Grote stofdeeltjes hebben de neiging om vast te zitten in de neus en mond wanneer u ze inademt. En ze kunnen dus gemakkelijk worden opgevangen na inademing en worden ingeslikt.

Kleinere of fijne stofdeeltjes zijn onzichtbaar. Fijne stofdeeltjes zullen eerder diep in de longen doordringen. Terwijl ultrafijne deeltjes direct in de bloedstroom kunnen worden opgenomen. De zogenaamde ultra-fijnstof. In huis kan een fijnstof luchtreiniger hier verlichting in brengen.

Hoe beïnvloedt fijnstof uw gezondheid?

Het type en de grootte van een stofdeeltje bepaalt hoe giftig de fijnstof is. De mogelijke bij-effecten door fijnstof worden echter grotendeels bepaald door de hoeveelheid stof in de lucht. En ook hoe lang u deze binnen krijgt.

Industriële emissies kunnen af ​​en toe leiden tot overmatige fijnstof in nabije omgeving. Dus een betere controle op de uitstoot zou een verbetering voor de gezondheid kunnen betekenen.

Daarom heeft het Nederlandse Longfonds hierover al vele artikelen geschreven: Wat adem ik in?

Hepa filter techniek

De Hepa filtertechniek is ontstaan in de VS doordat ten tijde van de tweede wereldoorlog de atoombom ontwikkeld werd en men zich realiseerde dat zij zelf ooit aangevallen zouden kunnen worden met nucleaire wapens. Na een nucleaire ontploffing ontstaat in de atmosfeer zogenaamde “fall-out” dat is stof wat radio actief geraakt is en rond een zeer groot gebied rond de ontploffing neerdwarrelt. Denk hierbij als voorbeeld hoe groot dat gebied kan zijn aan de ramp met de Tsjernobyl kernreactor. Die zorgde dat zelfs in Nederland de groente van het land gehaald en vernietigd moest worden omdat daar fall-out op neergedaald was. Die fall-out bestaat uit fijnstof dat radioactief geladen is en dat moet niet in je longen terechtkomen.

Om dit radioactief geladen fijnstof tegen te houden ontwikkelde men een luchtfilter die uiterst kleine stofdeeltjes kan filteren en wij nu kennen als het Hepa-filter. Later is deze filtertechniek nog verbetert en wordt toegepast in de bemande ruimtevaart, operatiekamers en clean rooms waarin chips voor computers geproduceerd moeten worden. Hepa filters worden ook veel toegepast om de lucht in een vliegtuig schoon te filteren en vanaf het begin van de eeuwwisseling is het ook heel gebruikelijk om stofzuigers uit te rusten met Hepa-filters die de uitgeblazen lucht filteren. Zelfs worden steeds meer auto’s uitgerust met een Hepa-filter om de aangezogen buitenlucht te zuiveren voordat deze de auto in worden geblazen, dat is slim omdat juist in het verkeer veel fijnstof aanwezig is vanwege diesel auto’s en slijtage van banden en remmen.

Norm

Volgens de Europese wetgeving moet een hepa filter minimaal 99,95% van de deeltjes met een grootte van 0,3 µm (micrometer[1]) en groter kunnen filteren.

Hoe klein is 0,3 µm?

Een Hepa-filter filtert vrijwel alle stofdeeltjes vanaf 0,3 µm uit de lucht. Ter illustratie, fijnstof PM10 heeft een afmeting van 10 µm en het microfijnstof PM2.5 heeft een afmeting van 2,5µm. Die worden door een standaard hepa-filter dus eenvoudig uit de lucht gefilterd. Maar het kan nog kleiner, bacteriën hebben afmetingen van zo’n 1 tot 5 µm. Een bacterie is dus drie tot zestien keer groter dan wat door een standaard Hepa filter kan passeren.

Virussen zijn nog veel kleiner, die hebben een afmeting tussen de 0,02 en 0,3 µm. Een standaard Hepa-filter houdt dus in principe alle bacteriën tegen en ook de grootste virussen.

Wil je dat vrijwel alle virussen door een luchtreiniger uit de lucht worden gefilterd dan zal je moeten kiezen voor een luchtreiniger met een geavanceerd Hepa-filter die deeltjes zo klein als 0,02 µm kan filteren. Met zo’n filter worden ook virussen als het H1N1 virus tegengehouden. Dat H1N1 virus is een basisvorm van het griepvirus, waarvan de subtypes onder andere de vogelgriep en Spaanse griep veroorzaakten.

[1] een micrometer (µm) is het miljoenste deel van een meter (0,000.001 m), of anders geschreven: een tienduizendste centimeter (0,000.1 cm) of een duizendste millimeter (0,001 mm).

Wie loopt er risico?

Iedereen die wordt blootgesteld aan hoge niveaus van fijnstof kan worden beïnvloed. Daarbij komt dat hoe langer u het stof inademt, hoe groter de kans dat dit uw gezondheid stimuleert.

Het inademen van een lage vorm van huishoudelijke of stedelijk fijnstof veroorzaakt bij de meeste mensen geen problemen met de gezondheid.

Mensen met bestaande ademhalings- en hartaandoeningen, waaronder rokers, lopen daarentegen een groter risico om gezondheidsproblemen op de lange termijn te ontwikkelen.

Baby’s, jonge kinderen en ouderen zullen ook meer kans hebben om gezondheidsproblemen te ontwikkelen door langdurige blootstelling aan hoge hoeveelheden fijnstof.

Iedereen die regelmatig last krijgt van kortademigheid of hooikoortssymptomen door het inademen van fijnstof dient deze symptomen te bespreken met de huisarts.

een fijnstof luchtreiniger

Fijnstof luchtreiniger, soorten voor in huis

In de grote steden bent u afhankelijk van hoe de lokale overheid omgaat met de luchtvervuiling bij u in de omgeving. Ultra fijnstof, veroorzaakt door druk autoverkeer en industrieën en luchthavens aan de rand van de stad, kunnen de luchtkwaliteit ernstig benadelen. In uw huis kunt u de kwaliteit de lucht van redelijk goed regelen door goede filters in uw ventilatiesysteem aan te brengen. Hiermee zuivert u de lucht die van buiten naar binnen wordt ingebracht. Ook kunt u nadenken over de aanschaf van een luchtreiniger. Een goede luchtreiniger, mits goed centraal geplaatst en op hoogte van de ademhalingszone, kan door circulatie en filtrering de lucht in beweging houden en zuiveren.

Geef een antwoord