Nieuws 31 maart De rechter beslist!

Belgische Staat moet binnen 30 dagen alle coronamaatregelen opheffen van rechter

Coronavirus Brussel mondmaskers

© Aangeboden door Newsmonkey Coronavirus Brussel mondmaskers

De Brusselse rechtbank van eerste aanlag heeft de Belgische Staat veroordeeld tot het opheffen van alle coronamaatregelen. Binnen de 30 dagen moet er een einde komen aan alle speciale regels die van kracht zijn in de strijd tegen het coronavirus. Per dag dat die beslissing niet wordt nageleefd, riskeert de Staat een boete van 5.000 euro.

Het was de Franstalige krant Le Soir die als eerste met het nieuws over het vonnis van de rechtbank van eerste aanleg naar buiten kwam. Meester Audrey Lackner, raadsvrouw van de Liga voor de Rechten van de Mens, bevestigde de feiten later aan Belga.

5.000 euro dwangsom per dag

Het is de Liga voor de Rechten van de Mens die de Belgische Staat had aangeklaagd omdat zij vinden dat de coronamaatregelen niet de juiste wettelijke basis hebben. Daarin kregen ze nu dus gelijk. De rechter geeft de Belgische Staat 30 dagen om de coronamaatregelen op te heffen. Per dag dat ze daarna van kracht blijven, moet de staat een dwangsom van 5.000 euro betalen met een maximum van 200.000 euro. Het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) laat weten dat ze het vonnis bestuderen. Mogelijk gaan zij in beroep tegen de beslissing.

Pandemiewet

De discussie over die wettelijke basis leeft al langer. De wettelijke manier waarop de federale regering de crisis momenteel aanpakt, is nogal wankel. Zij baseren zich daarvoor namelijk op de wet van de civiele veiligheid uit 2007, al is die wet daarvoor eigenlijk niet bedoeld. Die wet is gemaakt voor korte crisismomenten. Toch verlopen alle beslissingen van de regering via ministeriële besluiten zonder controle van het parlement.

Een pandemiewet moet al die problemen oplossen, maar die is er voorlopig nog niet. De discussie daarover is al maanden bezig en blijft maar aanslepen. Vanmiddag staat er in de Kamer een debat gepland over die pandemiewet. Een stemming is nog niet voor nu, het gaat om opmerkingen van elke fractie.

Peter De Roover vindt vonnis blamage voor de regering

 

© Aangeboden door Belga

Het vonnis van de Brusselse rechter over de coronamaatregelen is “het accident waiting to happen waarvoor de regering de ogen sloot”. Zo reageert N-VA-fractieleider Peter De Roover op de uitspraak waardoor de maatregelen binnen de dertig dagen moeten worden opgeheven. De Roover heeft het over een blamage voor premier Alexander De Croo en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

“Vandaag gebeurt waarvoor ik reeds maanden waarschuw”, aldus De Roover. “Deze regering nam enorme risico’s door te kiezen voor ministeriële besluiten bij het doorvoeren van vrijheidsbeperkende maatregelen in haar coronabeleid. Die waarschuwing werd door de regering in de wind geslagen, maar vandaag krijgt de Liga voor de Mensenrechten gelijk van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg en moeten alle coronamaatregelen binnen de 30 dagen worden opgeheven.”

De Kamerfractieleider herinnert aan de woorden van premier De Croo eind januari, dat hij geen bijkomende onzekerheid wilde toevoegen, met name een juridische onzekerheid. “Hoe wrang klinken die woorden vandaag. Deze regering heeft in het doorvoeren van haar coronamaatregelen met vuur gespeeld en ze werd gewaarschuwd, zowat week-na-week in het parlement, die instelling die volgens deze regering niet echt een grote rol moet spelen. Door een periode van 30 dagen te voorzien is het de rechter die de regering behoedt voor totale chaos, maar de politieke schade is gigantisch”, besluit De Roover.

“Overheid moet pandemiewet binnen de 30 dagen klaar kunnen hebben”

 

Na het vonnis van een Brusselse rechtbank van eerste aanleg heeft de overheid nu dertig dagen de tijd om een degelijke juridische basis te voorzien voor de huidige coronamaatregelen. Er is, zoals bekend, al een voorontwerp van pandemiewet. “Daarmee is het meeste werk al gedaan en moet de overheid dit op tijd kunnen afronden”, zegt Kati Verstrepen, voorzitter van de Liga voor Mensenrechten. Samen met de Franstalige zusterorganisatie was de Liga naar de rechter gestapt.

“Uiteraard zijn we blij met dit vonnis”, zegt Verstrepen. “We zeggen al zo lang dat de coronamaatregelen op juridisch drijfzand gebouwd zijn. Dat is bijzonder gevaarlijk, want die maatregelen zijn nodig. Net daarom is het zo belangrijk dat die maatregelen een degelijke juridische basis hebben.”

De wetten waarop de maatregelen nu nog gebaseerd zijn, vormen een onvoldoende juridische basis, vinden de Liga’s. “Maar men had hier geen oren naar”, zegt Verstrepen. “We zagen dus geen andere optie dan een dagvaarding in kortgeding, en die rechter heeft ons nu gelijk gegeven.”

Intussen ligt er een voorontwerp van pandemiewet op tafel. Die kwam er na een ruime bevraging bij grondwetspecialisten, en intussen gaven onder meer de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Hoge Raad voor Justitie en het Federaal Instituut voor de Mensenrechten hun advies op dat voorontwerp. Veel van die organen uitten kritiek op de tekst zoals die nu voorligt. Ook de Raad van State moet zich nog uitspreken over het voorontwerp.

“We hopen dat men met al die adviezen tot een wijziging zal komen van het ontwerp, en dat er zo een degelijke basis gelegd kan worden voor een goede pandemiewet”, zegt Verstrepen. “Sowieso is het meeste werk aan de pandemiewet al gedaan. De overheid heeft nu dertig dagen de tijd, het is perfect mogelijk om dit werk binnen die termijn af te maken. Intussen blijven de maatregelen natuurlijk van kracht.”

In een eerste reactie liet het kabinet van bevoegd minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) weten dat ze het vonnis bestuderen. De overheid kan tegen het vonnis in beroep gaan.

Minister Annelies Verlinden gaat in beroep tegen het vonnis over de coronamaatregelen in ons land

De Nederlandstalige en Franstalige Mensenrechtenliga’s stapten enkele weken terug naar de rechtbank met een verzoekschrift om de overheid het ministerieel besluit van 28 oktober, en zijn latere wijzigingen, te laten schorsen. De rechtbank oordeelde woensdag dat de maatregelen van de regeringen om de verdere verspreiding van het corona virus tegen te gaan illegaal zijn. De Belgische overheid zou binnen dertig dagen een eind moeten maken aan de coronamaatregelen, op straffe van een dwangsom van 5.000 euro per dag vertraging. Minister Annelies Verlinden heeft nu beslist om in hoger beroep te gaan bij het Hof van Beroep te Brussel en stipt aan dat de huidige maatregelen van toepassing blijven.

Nieuws 31 maart hebzucht staat voorop wanneer worden we wakker?

Hoe een van ’s werelds grootste verborgen fortuinen in luttele dagen verdampte

 

© Aangeboden door Business AM

Archegos Capital Management, het investeringsfonds van de naar de VS geïmmigreerde Zuid-Koreaan Bill Hwang, sleurt de banken Credit Suisse en Nomura mee in zijn val. Volgens de Financial Times zou het totale verlies van beide banken rond de 6 miljard dollar schommelen. De banken JP Morgan en Goldman Sachs ontsnapten aan het onheil door snel te handelen.

De beurskoersen van Credit Suisse en Nomura incasseerden maandag zware klappen. Beide banken moesten toegeven zware verliezen te hebben geleden. Als gevolg van de gedwongen liquidatie van posities die toebehoorden aan Archegos Capital Management. Dat is een investeringsfonds, dat eerder als een family office beschouwd moet worden. Om de eenvoudige reden dat Archegos enkel het fortuin van zijn stichter Bill Hwang beheert.

Wie is Bill Hwang?

Hwang is niet onbesproken. Deze Koreaan maakt in 2012 naam toen hij als manager van het hefboomfonds Tiger Asia Management, schuldig pleitte aan insider trading. Hwang gaf toe voorkennis te hebben gehad over de plannen van Chinese banken. De Amerikaanse SEC veroordeelde hem tot een recordboete van 44 miljoen dollar, maar amper een jaar later richtte Hwang zijn eigen investeringsfonds op en stonden banken in de rij om zaken met hem te doen.

Dat buitensporige vertrouwen komt hen nu duur te staan, want in hun jacht op winsten, bleven ze blind voor de essentiële regels van risicobeheersing. Ze zagen alleen de winsten en vergaten de risico’s, vooral omdat Hwang te boek stond als een ‘moneymaking genius’. Hij wist de waarde van zijn fonds op minder dan 10 jaar op te trekken van 200 miljoen naar 10 miljard dollar.

Een ‘lever’ van zes tot acht

Die status van overachiever verkreeg hij door enorme posities in bepaalde aandelen op te bouwen, gefinancierd door banken als Nomura en Credit Suisse. Die verleenden hen massale kredieten om aandelen van spelers zoals Baidu, Tencent, Shopify en Viacom te kopen. Volgens verschillende bronnen zouden de banken Hwang een ‘lever’ of hefboom van 6 tot 8 hebben gegeven. Dat betekent dat hij met pakweg 100 miljoen dollar kapitaal voor 600 tot 800 miljoen aan aandelen kon kopen. Dat is zeer lucratief wanneer de aandelen in kwestie stijgen, omdat Hwang dan op die 800 miljoen dollar verdiende. Maar hefbomen zijn producten die aan twee kanten snijden. Als de beurskoers daalt, verlies je ook op 800 miljoen.

Toen de koers van de betrokken aandelen vorige week begon te dalen, moesten de banken een ‘margin call’ plaatsen. Hwang zat volop in het aandeel Viacom, een bedrijf dat vorige week aankondigde nieuwe aandelen te zullen uitschrijven en daarop een klap van 55 procent incasseerde. De banken vroegen Hwang dan om die verliezen te compenseren. Maar die bezat onvoldoende middelen om aan die vraag te voldoen. Beide banken raakten in paniek en liquideerden Hwangs posities om te proberen de verliezen te beperken. De verliezen worden op 5 á 6 miljard dollar geschat.


Nog meer onverklaarbare fenomenen

 

Wetenschappers tasten nog in het duister over wat nieuwe dodelijke, mysterieuze hersenziekte in Canada veroorzaakt

© Aangeboden door Newsmonkey

Uit een gelekte memo blijkt dat Canadese volksgezondheidsfunctionarissen al meer dan een jaar een cluster van 43 gevallen van neurologische aandoeningen onderzoeken in de provincie New Brunswick. Wat de hersenziekte, die lijkt op Creutzfeldt-Jakob, veroorzaakt is een mysterie.

Van de 43 gevallen zijn vijf mensen overleden, en op drie van hen zijn autopsies uitgevoerd. Bewoners hoorden vorige week voor het eerst van het onderzoek nadat een uitgelekte memo van de openbare gezondheidsdienst van de provincie artsen vroeg om op zoek te gaan naar symptomen die vergelijkbaar zijn met de ziekte van Creutzfeldt-Jakob (CJD) – een zeldzame, dodelijke hersenziekte die wordt veroorzaakt door misvormde eiwitten die bekendstaan ​​als prionen.

“We werken samen met verschillende nationale groepen en experts; er is op dit moment echter geen duidelijke oorzaak vastgesteld”, staat er in de memo.

Cognitieve achteruitgang, spierverspilling en angstaanjagende hallucinaties

Een aantal symptomen, waaronder geheugenverlies, problemen met het gezichtsvermogen en abnormale schokkende bewegingen, triggerden een waarschuwing bij het Canadese CJD-surveillancenetwerk. Ondanks de aanvankelijke overeenkomsten leverde screening geen bevestigde gevallen van Creutzfeldt-Jakob op.

Een team van wetenschappers onderzoekt nu of ze te maken hebben met een voorheen onbekend neurologisch syndroom, of een reeks niet-gerelateerde, maar voorheen bekende – en zelfs behandelbare – aandoeningen. Alier Marrero, de neuroloog die het onderzoek van New Brunswick leidt, zegt dat patiënten aanvankelijk klaagden over onverklaarbare pijnen, spasmen en gedragsveranderingen – allemaal symptomen die gemakkelijk als angst of depressie konden worden gediagnosticeerd.

Maar na 18 tot 36 maanden begonnen ze andere symptomen te ontwikkelen: cognitieve achteruitgang, spierverspilling (die leidt tot verlamming), kwijlen en klappertanden. Een aantal patiënten kreeg ook angstaanjagende hallucinaties, waaronder “het gevoel van insecten die op hun huid kruipen”.

Toenemend aantal gevallen en slachtoffers relatief jong

In 2015 werd slechts één verdacht geval geregistreerd, maar in 2019 waren er 11 gevallen en in 2020 al 24. Het merendeel van de gevallen is ontdekt op het schiereiland Acadia, een dunbevolkte regio in het noordoosten van de provincie. Het totale aantal gevallen in de cluster blijft laag, maar New Brunswick heeft een bevolking van minder dan 800.000 mensen.

Een gelijk aantal mannen en vrouwen is getroffen door de ziekte, en de gemiddelde leeftijd van de patiënten is 59 jaar oud, hoewel de gemiddelde vrouwelijke patiënt 54 is en de gemiddelde mannelijke patiënt 62. Gezondheidsfunctionarissen hebben geweigerd de precieze locaties van de gevallen bekend te maken.

Oorzaak?

Marrero en zijn team hebben experts geraadpleegd op het gebied van neurologie, milieugezondheid, veldepidemiologie, zoönotica en toxicologie om beter te begrijpen wat de mysterieuze ziekte zou kunnen veroorzaken.

Het nieuws over de onbekende ziekte heeft tot bezorgdheid geleid, ook al omdat er blijkbaar gekeken wordt naar zaken zoals milieuvervuiling, besmette waterbronnen en “iets in het eten”. Maar experts hebben gewaarschuwd voor het trekken van voortijdige conclusies.

(tb)

T wat nieuwe dodelijke, mysterieuze hersenziekte in Canada veroorzaakt appeared first on Newsmonkey.

Waarom vieren we Pasen met een paashaas?

En wat maakt hem toch zo leuk?

Waarom vieren we Pasen met een paashaas?

©Stars Insider

26/03/21 | STARSINSIDER

LIFESTYLE PASENShareTweetPartilhar

Pasen wordt op verschillende manieren gesymboliseerd, maar een van de bekendste (en leukste) is toch wel de paashaas. Volgens de traditie verstopte de paashaas, afkomstig uit Duitsland, kleurrijke eieren voor kinderen, die daarnaar op zoek moesten gaan. Het ei, net als de haas, werd beschouwd als symbool voor vruchtbaarheid, wedergeboorte en nieuw leven. Alles waar het in de lente ook om draait!

Chinese vaccins zijn veilig gebleken maar meer gegevens nodig

 

© Aangeboden door Belga

Van de vaccins van de Chinese farmabedrijven, Sinopharm en Sinovac, is aangetoond dat ze veilig en effectief zijn tegen COVID-19, maar er zijn meer gegevens nodig. Dat hebben deskundigen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO laten weten.

“Het is aangetoond dat de vaccins veilig en doeltreffend zijn tegen COVID-19 wanneer de patiënt symptomen vertoont, maar gegevens ontbreken (…) voor ouderen en voor mensen met andere ziekten”, aldus de Strategische Adviesraad van Experten (SAGE) voor vaccinatie van de WHO.

Nieuws 30 maart nog steeds paniek en Lock-down

“Piek bevestigde besmettingen komt in zicht”

© Belga

Volgens statisticus Bart Mesuere (UGent) komt de piek van het aantal bevestigde besmettingen in zicht. Dat laat hij weten via zijn dagelijkse update van de coronacijfers via Twitter. “De druk op de ziekenhuizen blijft hoog”, zo schrijft hij nog.

Bij VRT NWS zegt hij een verschuiving te zien in de leeftijdscategorieën waarin de meeste besmettingen worden gerapporteerd.

“In vergelijking met vorige week zien we dat de forse stijging van besmettingen bij 0 tot 9-jarigen bijna volledig is verdwenen”, aldus Mesuere. “De stijging bij die jongere groep bedraagt nog ‘slechts’ 15 procent. Deze week zien we dat de stijging zich vooral situeert bij de 40-plussers, met een stijging op weekbasis van bijna 21 procent.”

“Druk op intensieve zorgen neemt snel toe, nog 10 dagen om situatie te keren”

 © Belga

De coronacijfers blijven in België de hoogte in gaan en dat laat zich voelen in de ziekenhuizen. De belasting op de dienst intensieve zorgen neemt dan ook sterk toe.

Op dit moment liggen er 739 patiënten op intensieve zorg, dat is een stijging met 25 procent procent op weekbasis. Aangezien er elke dag een stuk minder patiënten ontslagen dan opgenomen worden, neemt de belasting snel toe. “Aan dit tempo zullen we tegen 10 april de grens van 1.000 patiënten op intensieve zorg bereiken. Gelukkig stijgt het aantal besmettingen minder snel: hopelijk betekent dit dat binnenkort ook de ziekenhuisopnames minder sterk zullen stijgen. We hebben nog een tiental dagen om de situatie te keren. Mits een goede opvolging van de basismaatregelen is dit mogelijk”, verklaart viroloog Steven Van Gucht de coronacijfers dinsdag op de persconferentie van Sciensano.

Er werden in ons land nog nooit zoveel coronatests uitgevoerd als afgelopen week: gemiddeld 67.000 testen per dag. “Desondanks blijft het percentage positieve tests nog vrij hoog, wat wijst op een intense circulatie van het virus”, stelt Van Gucht.

Zondag 28 maart zonnige dag geeft zonnige geest

Let op voor de dag begint het Altrient product gebruiken om uw lichaam een prettige opkikker,de juiste vitamine te geven zodat u de dag goed kan beginnen ziekte en je gammel voelen zijn gewoon voorbij! Vitamines die niet meer voldoende in onze voedingstoffen zitten, dit is om ons net-aan gezond te houden, maar wel regelmatig pillen slikken voor de farmaceutische industrie! Stop daarmee! Houdt deze industrie niet langer gaande!

Altrient gebruiken

Ik neem al jaren Altrient en ben nog steeds elke dag even energiek 74 jaar of niet. Leeftijd speelt geen rol belangrijk zijn lichamelijke gezondheid en een gezonde geest. Probeer het met Altrient u zult verstelt staan. Weg met de overvloedige medicijnen en het dokteren leef, leer en wees gelukkig! Prijs de Heer!

Altrient vitamine C – B

 • De onderstaande mededeling en bangmakerij behoren dan tot het verleden. Geloof in het product, controleer het bekijk de video informatie hierover serieus. Probeer het product Altrient en ervaar het zelf!
 • Wacht niet langer !
 • Zie hier hoe je het moet gebruiken, zo makkelijk is het. Laat u niet kisten maar leef.
 • Het is goedkoper dan je denkt. Behoor tot de langst en gezond levende mens.
 • Het geheim van de farmaceutische industrie. Wat je niet mag weten over je gezondheid!
 • Zoek op internet naar het boekje van vooraanstaande artsen die hier voor staan!

Gebruik meer van de vitamines die u lichaam nodig heeft.

Meer vitamine is door de farmaceut via instanties zoals WHO, RIVM verboden wereldwijd. Hoewel sinaasappels daar zit zeker meer vitamine in, waarom is dit zo? Omdat sinaasappel een natuur product is! Waarom dan wel een verbod op meer vitamine? Dit is om de mens niet te gezond te laten worden! De rest kun je zelf bedenken en invullen?

Want dit kost de farmaceut zijn bestaan! Het is Business. In de plaats voor een oprechte hulp zonder winstbejag!

Besef, dat ze willen dat u elk jaar grote hoeveelheden pillen slikt voor de omzet en hun bestaan. Het gaat om miljarden, sta daar maar eens bij stil en zoek het voor uzelf even uit. Zie wat er nu weer gebeurt met hele wereld vaccineren. Geld Geld en nog eens Geld!

Vandaar deze bangmakerij! Het inpraten op de mensheid om te misleiden. Veelal voor eigenbelang!

“Gooi heel Europa nu meteen op slot”

De Nederlandse topviroloog Ab Osterhaus vindt dat we hoogdringend in heel Europa hard moeten optreden tegen het coronavirus. De Nederlandse expert roept dan ook op tot een bijzonder strikte lockdown in heel Europa. “Of we blijven maar doorzwabberen”, zegt hij in De Morgen.

Meer dan 700 coronapatiënten op intensieve zorg

 © Belga

De coronacijfers blijven in België de verkeerde kant op gaan, al blijft de stijging van het aantal besmettingen wel vertragen. In de Belgische ziekenhuizen liggen nu wel al meer dan 700 coronapatiënten.

Tussen 18 en 24 maart werden elke dag gemiddeld 4.636 nieuwe besmettingen gerapporteerd, een stijging van 27 procent op weekbasis. Het aantal besmettingen blijft op een hoog niveau, maar de stijging blijft wel vertragen: zaterdag bedroeg de stijging op weekbasis 31 procent, vrijdag nog 32 procent.

In de periode van 21 tot 27 maart werden per dag gemiddeld 237 patiënten in het ziekenhuis opgenomen. Zaterdag lagen 2.568 patiënten in het ziekenhuis, waarvan 701 op een afdeling intensieve zorg. 375 patiënten moeten worden beademd.

Tussen 17 en 23 maart stierven per dag gemiddeld 27 mensen aan de gevolgen van een besmetting met het coronavirus, een stijging van 12 procent op weekbasis.

Nieuws 27 maart Bill Gates hoort nu ook al bij de groep waarzeggers!

“Tegen eind 2022 is alles weer normaal”

 

© Belga

Microsoft-oprichter Bill Gates vermoedt dat dankzij de coronavaccins de wereld tegen eind 2022 opnieuw normaal zal zijn. Dat zei Gates in een interview met de Poolse krant Gazeta Wyborcza en de tv-zender TVN24.

“Het is een ongelooflijke tragedie”, zei hij over de huidige situatie. En voegde daaraan toe dat het enige goede nieuws de toegang tot vaccins is. “Tegen het einde van 2022 zou alles opnieuw volledig normaal moeten zijn.” En Bill Gates zal meer dan zijn steentje bijgedragen hebben tot een terugkeer naar een ‘normale’ wereld. Met zijn Bill and Melinda Gates Foundation heeft hij immers al minstens 1,75 miljard dollar gedoneerd in de strijd tegen Covid-19. Hij steunde enkele vaccinproducenten, doneerde geld om de ziekte en het virus beter te begrijpen en ondersteunt de zoektocht naar een mogelijke behandeling

Herd immunity ‘zo goed als onmogelijk’ volgens Singaporese studie

© Aangeboden door Business AM

Immuniteit tegen Covid-19 duurt bij sommige mensen slechts 35 dagen en kan bij anderen wel vier decennia aanhouden. Dat ontdekten Singaporese wetenschappers die een algoritme gebruikten om de levensduur van corona-immuniteit te voorspellen.

‘Dit neemt eigenlijk de mogelijkheid van ‘herd immunity’ weg’ aldus professor Wang Lin-fa, auteur van de studie. Hij laat dit optekenen in de Singaporese publicatie The Straits Times.

Geen herd immunity dus omdat sommige mensen die hersteld zijn van Covid-19 steeds opnieuw geïnfecteerd kunnen raken.

Professor Wang, die deel uitmaakt van het Duke-NUS Emerging Infectious Diseases Programme, meent dat een jaarlijkse vaccinatie tegen corona nodig zal zijn. ‘Als we ervan uitgaan dat de immuniteit die vaccinaties verschaffen afneemt zoals natuurlijk geproduceerde antilichamen dat doen.’

Dalend aantal antilichamen betekent niet afnemende immuniteit

Maar in de studie wordt er ook op gewezen dat een dalend aantal antilichamen niet altijd een afnemende immuniteit betekent. Mensen met een laag aantal neutraliserende antilichamen kunnen nog steeds beschermd zijn tegen corona. Hoe dan?

T-cellen

Andere onderdelen van ons adaptieve immuunsysteem zijn T- en B-cellen. Met name ‘T-geheugencellen zijn een even cruciaal deel zijn van ons afweersysteem als antilichamen.’

Dit zijn immuuncellen die proberen vreemde of beschadigde cellen in het lichaam te elimineren. Dat kunnen oude cellen zijn of reeds door een virus geïnfecteerde cellen. Ze bevatten eigenlijk een geheugen van vorige infecties. Meer en meer wetenschappers beginnen hun belang in te zien bij de strijd tegen corona.

Singapore

In de Singaporese studie volgden wetenschappers van Duke-NUS Medical School, het National Centre for Infectious Diseases (NCID) en het Agency for Science, Technology and Research (A*Star) Infectious Diseases Labs 164 Covid-19 patiënten in Singapore gedurende ten minste zes maanden na hun infectie.

In die tijd analyseerden zij hun bloedmonsters op neutraliserende antilichamen tegen het coronavirus. Tevens bestudeerden ze het aantal T-cellen in het bloed.

Zij ontdekten dat bij sommige mensen de neutraliserende antilichamen snel afnamen. Bij anderen namen ze langzaam af. Bij sommigen bleven de aantallen antilichamen standhouden.

In het algemeen is het zo dat hoe zieker de persoon met Covid-19 was, hoe waarschijnlijker dat zijn of haar neutraliserende antilichaam niveaus aanhielden. Bij diegenen die licht ziek waren namen de neutraliserende antilichamen sneller af.

Met behulp van een machine learning algoritme concludeerden de wetenschappers dat de levensduur van coronavirus neutraliserende antilichamen sterk kan variëren. De variatie bestreek een duur van 35 dagen tot maximaal 41 jaar.

Voorspellingen alleen op individueel niveau

Wang stelt dat de voorspelling van de levensduur van immuniteit alleen op individueel niveau nauwkeurig kan worden bepaald. Om dit te doen, zijn drie datapunten nodig.

‘We moeten bloedmonsters nemen tijdens de infectie, drie maanden na de infectie, en zes maanden daarna, en we kunnen voorspellen of je immuun bent voor Covid voor hoeveel maanden of jaren,’ aldus Wang.

De belangrijkste boodschap(pen) van deze studie?

 • De levensduur van functionele neutraliserende antilichamen tegen Sars-CoV-2 kan sterk variëren en;
 • Het is belangrijk om dit op individueel niveau te monitoren.

Nieuwslezers en journalisten de Media

Hebben opdracht gekregen om monddoekjes voor te doen waarvan is gebleken “na onderzoek” deze schadelijk voor de gezondheid zijn. De nieuws mensen hadden geen keus ze zijn het verplicht ze moeten het voorbeeld zijn voor de menigte. Democratie en vrije wil zijn hier ver te zoeken!

In Nederland zou men gewoon zeggen je bek houden, vraag dit maar eens aan de Minister President Rutte daar?

Gekken denken dan niet ziek te kunnen worden! Ook nog even vaccineren en over een paar maanden nog eens.

Dan ben je 5 a 6 % zeker dat je niets kan overkomen met deze crisis qua ziekte!

Dan weet je wel voor ongeveer 94 a 95% zeker dat je dan je vrijheid wel bent verloren!

Dat is toch een mooie score? Kan ons het schelen!

De wereld draait door.

John van Rest

België in sneltempo op weg naar multiculturele samenleving

© Belga

België is in sneltempo een migratiesamenleving geworden. Dat concludeert De Tijd na analyse van nooit eerder gepubliceerde data van het Belgische statistiekbureau Statbel.

Belgische wijken zijn in 20 jaar tijd divers er geworden en evolueren tot een smeltkroes. Daarnaast leven mensen met dezelfde migratieachtergrond minder geconcentreerd in bepaalde buurten en mixen meer met mensen met een andere herkomst.

De Tijd slaagde erin door analyse van de statistieken per wijk, in te zoomen op de herkomst van inwoners – buitenlanders en mensen met migratieroots die intussen Belg zijn – en de evolutie van de etnische mix van 2000 tot 2020 in kaart te brengen. Daaruit blijkt dat mensen van dezelfde achtergrond dus steeds minder geconcentreerd samen wonen in dezelfde buurten in België. De wijken diversifiëren dus in sneltempo in ons land, stelt De Tijd.

VK gaat inwoners derde prik geven

 © Belga

Terwijl de Europese Unie de vaccinatiecampagne maar niet op gang krijgt, heeft het Verenigd Koninkrijk besloten om zijn inwoners vanaf september een derde corona-inenting te geven. Het “boostervaccin” zou de Britten moeten beschermen tegen nieuwe corona-varianten. Vooral 70-plussers zouden in aanmerking komen voor drie vaccins. 

Van de meeste vaccins zijn er twee prikken nodig om genoeg beschermd te zijn. In het Verenigd Koninkrijk kreeg al de helft van de volwassenen een eerste dosis. Ruim 3 miljoen mensen zijn al volledig gevaccineerd. (Skwadra by Tagtik/Source: VRT NWS)

En zo gaan ze door totdat iedereen dood is!

Lijkt een beetje op de varkenspest?

John van Rest

Hoe Altrient in te nemen?

Altrient is makkelijk in te nemen

De Lypo Spheric/Altrient producten hebben een gel-achtige structuur. Het beste resultaat wordt bereikt als ze op een lege maag worden ingenomen en vervolgens 15 minuten wordt gewacht met eten. Makkelijk is dus om ‘s ochtends vóór het ontbijt al te beginnen met een sachet. Dit zijn 2 voorbeelden van manieren waarop een Altrient product kan worden ingenomen:

Zo neem je Altrient het makkelijkst in

 • Schenk een heel klein laagje water of vruchtensap in een glas. Echt maar één slok;
 • Scheur het zakje open bij de inkeping en voeg de inhoud van het sachet aan het sap of water toe;
 • Niet roeren, het lost niet op, maar het glas alleen even licht “walsen” zodat de gel los komt van de bodem;
 • Vervolgens het geheel in één slok opdrinken;
 • Wacht 15 minuten met eten. Drinken mag wel.

Veel gezondheid toegewenst.

 • Altrient C Nutritional Facts Portiegrootte: 1 zakje (5,7 ml) Porties per verpakking: 30 Hoeveelheid per Dienen% ADH * Vitamine C
 • (als natriumascorbaat) 1.000 mg 1.250% Fosfolipiden 1000 mg van welke fosfatidylcholine 500 mg  
 • * Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid Alcohol (ethanol 12% w / w), citroenzuur (voor pH-aanpassing).
 • ADH niet vastgesteld Ingrediënten: gedeïoniseerd water, natriumascorbaat, lecithine, fosfolipiden,

Bewaar in een koele, droge plaats. Zet het product niet in de vriezer en plaats het niet voor langere tijd in direct zonlicht. Niet mengen of krachtig schudden Houdbaarheid: als het op de juiste manier wordt bewaard, blijft het 100% effectief gedurende minimaal 24 maanden vanaf de productiedatum. De vervaldatum staat op de bodem van elke doos en op elke verpakking als “EXP – / -“.


 • HET BEGRIJPEN VAN ABSORPTIE EN HET BELANG VAN EEN HOGE DOSIS VITAMINE C Niet-liposomale vormen van orale vitamine C kunnen bezwijken voor absorptiebarrières die mogelijk van invloed zijn op de hoeveelheid vitamine C die in de bloedbaan wordt opgenomen. De absorptiegraad kan variëren, ascorbinezuursupplementen kunnen bijvoorbeeld snelheden van slechts 15% opleveren (dat is 85% verspilling!).
 • Wat maakt Altrient C zo anders? Het is een zeer sterk voedingssupplement dat is gemaakt volgens farmaceutische normen met technologie die is ontworpen om door de absorptiebarrières van uw lichaam heen te breken en vitamine C met een hoge sterkte in uw bloedbaan en naar de cellen te brengen, waar u het het meest nodig heeft. Hoe bereikt Altrient C zulke krachtige prestaties?
 • Het is liposomaal.
 • Liposomen zijn minuscule bubbels van gezond vet die de vitamine C inkapselen en beschermen. Ze werken als een voertuig dat uw dosis efficiënt naar uw lichaam transporteert. Het voordeel van het hebben van de dosis in liposomale vorm is dat vrijwel alle vitamine C in de bloedbaan terechtkomt en dat eventuele problemen met darmklachten die verband houden met ascorbinezuur worden omzeild. GEEF UW LICHAAM DE ONDERSTEUNING DIE HET NODIG HEEFT VOOR EEN OPTIMALE ALGEMENE GEZONDHEID
 • Liposomen zorgen voor superieure absorptie – Dit komt omdat het een slimme combinatie is van vitamine C en essentiële fosfolipiden die een groot deel van onze celmembranen vormen. Vereiste disclaimer: de geadverteerde supplementen zijn niet bedoeld om enige ziekte of gezondheidstoestand te behandelen, diagnosticeren, genezen of voorkomen.
 • De informatie en producten die op deze site worden gepresenteerd, zijn niet bedoeld voor medisch gebruik, noch doen ze medische claims. Vraag altijd advies aan uw arts of een andere gekwalificeerde zorgverlener.

Hoewel er een grote variatie is in het gebruik van voedingssupplementen in Europese landen, is één ding zeker: de meest populaire supplementen zijn vitamines: vooral vitamine C, D en E1. Vrouwen geven echter ook de voorkeur aan calcium als een van hun top drie favorieten. Daarnaast toont onderzoek aan dat het supplementgebruik hoger is onder overlevenden van kanker, hoewel statistieken in termen van de algemene bevolking laten zien dat het gebruik van voedingssupplementen toeneemt.

 • De oorsprong van liposomen Liposomen werden voor het eerst ontdekt door de Britse hematoloog dr. Alec D Bangham FRS in het midden van de jaren zestig tijdens zijn experimenten om te bepalen hoe lipiden zich gedragen wanneer ze in water worden ondergedompeld.
 • Hij ontdekte dat liposomen een opmerkelijke structurele gelijkenis hebben met menselijke celmembranen en vergelijkbare inkapselingseigenschappen, wat celbiologen een uniek hulpmiddel bood om individuele eiwitten en verschillende celmembraanfuncties te isoleren en te bestuderen.
 • Enkele jaren later realiseerden creatieve wetenschappers zich het potentieel van liposomen als dragers van geneesmiddelen, vooral omdat de manipulatie en het ontwerp van liposomen hen in staat stellen om zich op specifieke cellocaties te richten en langer in omloop te blijven. Liposomale inkapselingstechnologie werd later ontwikkeld en introduceerde een innovatief dragersysteem voor therapeutisch actieve verbindingen, wat een dramatische doorbraak betekende in afgiftesystemen.