Waterniveau zeespiegel

Onderzoek: afsmelten ijs gaat steeds sneller

Dan gaat de zeespiegel dalen in verband met soortelijk gewicht

De massadichtheid of soortelijke massa (of, als geen verwarring mogelijk is, kortweg dichtheid) van een homogeen materiaal is in de natuur- en scheikunde een intensieve grootheid die uitdrukt hoeveel massa van dat materiaal aanwezig is in een bepaald volume. Men drukt dit wel uit als de ‘massa per volume-eenheid’.
Massadichtheid – Wikipedia

ijs
gaat AFP / J. Eisele

Jaar na jaar verliest de aarde meer ijs – een trend die zich de voorbije jaren alsmaar sneller doorzet. Dat blijkt uit een onderzoek op basis van satellietbeelden en mathematische modellen dat in het tijdschrift The Cryosphere verscheen. Tussen 1994 en 2017 verdween 28 biljoen ton ijs.

Sinds het begin van de jaren negentig is de snelheid waarmee het ijs smelt met 57 procent gestegen, constateren de onderzoekers onder leiding van de universiteit van Leeds. De stijging van 0,8 tot 1,2 biljoen ton per jaar is volgens hen terug te voeren op het versnelde afsmelten van berggletsjers en van ijskappen op Antarctica, Groenland en de Antarctische ijsplaat. In dezelfde tijdspanne steeg de wereldwijde zeespiegel met 34,6 millimeter.

Nee hij ging juist omlaag! Volume als ijs groter dan water!

In het uiterste geval blijft het hetzelfde gesmolten of als ijs.

John van Rest

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *