Waarheid over vaccins al in 2017 over gesproken

De waarheid over vaccins en vaccinaties…

 Door GuidoJ.


Het is de eerst keer dat ik een concept artikel bij WantToKnow neerlegde; mij werd gevraagd om nog iets van een introotje te schrijven. Waarom ik specifiek dit artikel/stuk schreef en wat mijn achtergrond is. Nou, bij deze dan; daar gaat ie:
Eigenlijk was het de bedoeling dat ik arts zou worden, dat had de familie zo besloten. Helaas vond ik het welletjes, na 5 maal uitgeloot te zijn geweest. Achteraf een ‘blessing in disguise’. Hoe kun je nu mensen helpen als je slaaf bent van de bank, of als je muurvast zit aan strikte protocollen van een ziekenhuis. En heel eerlijk gezegd, zou de hele dag met zieke mensen omgaan van mij ook een ziek mens gemaakt hebben.

Wat wel is gebleven is de interesse in bio-medische zaken in het algemeen. Volgens mij is de medische wetenschap op sommige gebieden heel ver gevorderd en op andere gebieden blijven steken in dogma’s en bijgeloof. Precies hetgeen wat ik ook vind van ‘alternatieve’ geneeskunde. Complementaire geneeskunde, willen sommigen het graag noemen. Wat ze volgens mij met elkaar gemeen hebben is money , money. Money makes the world go round. Maar weinig genezers zien volgens mij kans om aan de rat race te ontsnappen. Je bent als zieke helaas verplicht om zelf een soort van deskundige te worden, wat soms slecht uitpakt.

‘Getrol’ over vaccinaties valt in mijn opinie onder het hoofdstuk ‘onwetendheid’ of ‘geld’ of beiden. De ‘The Truth About Vaccines Docu-serie’ geeft volgens mij een impressie over, hoe alles werkt. Ook hier gaat het in veel opzichten om geld maken. Door de overheid, de medische industrie en ja, ook de producer van de docu en de sprekers. Toch vind ik dat er genoeg integriteit overblijft, die het kijken de moeite waard maakt. Het is wel een hele zit en de achtergrondmuziek afgrijselijk.

Aan sommige reagluurders hier op de site, de eer, dat ze mij hier op de site, dusdanig hebben getriggerd, dat ik een samenvatting van het eerste deel van deze docu, episode 1 ben gaan maken. De titel:

The History of Vaccines, Smallpox, Vaccine Safety & the Current CDC Schedule

De waarheid over vaccins en vaccinaties…

2017 © ‘Koekje’ (nick)  – deze versie WantToKnow.nl/be

x

Mensen die de film/docu’s ‘Bought’ (HIER) en (HIER) en ‘Vaxxed’ (HIER)  hebben gezien, zullen veel gezichten in deze docu herkennen en het verhaal is waarschijnlijk in grote lijnen al bekend bij velen. Toch komen er nieuwe feitjes aan het licht en het is fijn dat in ieder geval deel 1 van deze serie vrij toegankelijk is. We plaatsen hem hierboven, zoals je ziet. Hoewel deze serie van 7 delen ‘The Truth About Vaccines’ (HIER)  van Ty Bollinger (ook producer van ‘The Truth About Cancer’) erg Amerikaans (commercieel?) aandoet, en de sprekers weleens uit de bocht vliegen in mijn ogen, blijft er tóch meer dan genoeg over, om Amerikaanse officiële instanties genadeloos van hun voetstuk te halen en de instanties hier in óns land met een kritische blik te bezien.

Al heel lang hebben artsen en specialisten hun twijfels bij vaccinaties. Zoals de quote van Dr. Boyd Haley hier ook aangeeft. Twijfels die steeds vaker volkomen terecht blijken te zijn.. !

Anti-vaxx of pro vaxx
In deze episode 1 wordt veel aandacht besteed aan familie, artsen en de overheid die kritische ouders, die slechts een deel van de aangeboden vaccins willen afnemen, automatisch in het hokje van anti vaxx plaatsen. Een tussenweg is er blijkbaar niet. Dat frustreert de broodnodige discussie over kwaliteit, vrije keuze, ‘on size fits all’, enorm. Wat de sprekers ook enorm dwars zit, is dat afwijken van het officiële vaccinatie schema steeds moeilijker wordt. Het is niet eens een dogma meer, het heeft alle kenmerken van een religie: Als je niet vaccineert maak je je schuldig aan moord…

Immuunsysteem
Natuurlijk is een sterk immuunsysteem het allerbeste, alleen is de prangende vraag, of je dat (alleen) door vaccinaties kunt bereiken. Het immuunsysteem prikkelen met een ziekte verwekker, terwijl het immuunsysteem moeite heeft met de juiste respons, is sowieso dom. En ondervoede kinderen bijvoorbeeld een mazelenvaccin toedienen is een slecht idee. Het idee achter verplichte pokkenvaccinaties liep bijvoorbeeld uit op een ongekend drama met vele doden. De heilige graal van een goed afweersysteem was/is anti bodies, maar is een voldoende hoge titer wel doorslaggevend?

Een kind dient erop te mogen vertrouwen dat vaccinatie(s) BEWEZEN VEILIG zijn! En vooral: bewezen NUT HEBBEN! Beide zaken ontberen bewijs en nu gaan ook rechtbanken steeds meer de feitelijkheid van die zaken inzien. Het is daarbij essentieel natuurlijk, dat ouders hun recht opeisen..!

Een volwaardige immuunrespons kan alleen opgeroepen worden door de prikkel op een natuurlijke manier toe te dienen. Dat is per definitie niet via een injectie. Dit is in de huidige geneeskunde  onbespreekbaar. Artsen hebben zich aan strikte protocollen te houden, hetgeen de ruimte voor zelf kritisch nadenken ernstig beperkt.

‘Informed consent’
Ieder keer komt daarbij ook het begrip ‘informed consent’ (vert. ‘instemmen’) weer terug. Nádat je de voors, tegens en alternatieven hebt kunnen afwegen, beslis je op je instemt. Op zich een goed idee, maar het is zeer de vraag of artsen wel tijd hebben voor het begeleiden van mensen daarin. Of een schrijven van de fabrikant wel de juiste en complete informatie geeft, mag ernstig worden betwijfeld. Het grote publiek is vóór vaccinaties, want men associeert vaccinaties met meer zekerheid. Maar klopt daarbij het gezegde: ‘Baat het niet, schaadt het niet’..?

Onderzoeken naar de gevolgen van mazelenvaccinaties wijzen op een hogere kans op epileptische aanvallen (noot: hersenvliesontsteking), allergieën, kanker, hart en vaatziekten. Een kans wil niet zeggen dat iedereen de pineut is, echter, het zal je kind maar wezen. Wat opvalt is dat mensen met een hogere opleiding en meer geld, veel artsen, medewerkers van het CDC (Centers for Disease Control), zich met hun eigen familie aan de richtlijnen van het CDC onttrekken.

Medische studenten die vol enthousiasme aan hun studie gaan, worden gaandeweg ingekapseld in de geboden en verboden van de farmaceutische industrie. De echte kwade geniussen zijn dan ook de investeerders en de top van big pharma, voor wie alleen de winst telt..

‘Informed consent’ wordt ook moeilijk als artsen in hun opleiding zelf weinig informatie krijgen en de fabrikanten ook weinig informatie geven. Vaccinaties zijn in feite gewoon net als medicijnen, een product dat verkocht moet worden. De hoeveelheid aluminium, kwik, het effect daarvan, in welke dosis, is ondergeschikt aan de verkoopcijfers. Hoe meer vaccinaties hoe beter. Op dit moment hebben Amerikaanse kinderen als ze 5 jaar zijn 46 doses van 16 vaccines binnen. Vroeger was dat fors minder: 3 vaccines.

En een 2 maanden oude baby een enkele shot, met een combinatie van hepatitis B, diphtherie, kinkhoest, tetanus, polio, haemophilus influenza B (HIB), pneumococcen en rotavirus vaccine geven, is dat niet wat veel van het goede? De veiligheid van zoveel vaccins in een enkel shot, is nooit onderzocht en studies die het vaccinatie schema bestuderen zijn er minder dan 40.  Eerlijk gezegd is het de vraag of artsen iets te verwijten valt. De studenten beginnen vol enthousiasme aan hun studie, en worden gaande weg ingekapseld in de geboden en verboden van de farmaceutische industrie. De echte kwade geniussen zijn de investeerders en top van big farma die het alleen gaan om de winst.

 ‘De mensen van het CDC weten zelf ook dat hun onderzoeken rammelen,
maar dit zullen ze nooit officieel toegeven.”

Robert F. Kennedy jr.

Vaccinatieschema 2012 in de VS voor BABY’s…!!

Commercie
Vanaf 1986, kunnen in Amerika vaccine fabrikanten niet voor de rechter gedaagd worden. Het basisprincipe van vaccineren mag dan wel kloppen, zodra geld in de picture komt, gaat het mis. Toen fabrikanten destijds hun inkomsten in gevaar zagen komen, dreigden ze te stoppen met de productie. Het Amerikaanse Congres heeft toen de ‘Vaccine Injury Trust Fund’ in het leven geroepen. Deze is ook wel bekend als het NVICP (National Vaccine Injury Compensation Program), ‘the National Childhood Vaccine Injury Act’, en het ‘Vaccine Court’ . Het fonds wordt gevoed door US$ 0.75 belasting op elk gegeven vaccine te ‘heffen’. Een multi valent vaccine levert dus een veelvoud van deze 75 dollarcent op.

In de National Childhood Vaccine Injury Act van 1986 is vastgesteld dat artsen geconstateerde complicaties moeten melden aan het VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System). Deze database wordt gezamenlijk gerund door de FDA (federal Food and Drug Administration en de CDC (Centers for Disease Control). Een van de voorwaarden om een dergelijk systeem goed te laten werken is natuurlijk dat artsen complicaties kunnen herkennen, op de hoogte zijn van het bestaan van het systeem en de weg weten te vinden naar het systeem.

Volgens de sprekers in dit deel 1 van de docu-serie, is dit niet het geval. Een dergelijk constructie blijkt onbedoeld een vrijbrief te zijn, om de met de veiligheid van het product, de vaccines te rommelen. En dat niet alleen, de industrie hoeft geen volledige openheid van zaken meer te geven. Op zich best wonderlijk, dat een product met zoveel risico’s in sommige staten verplicht is. Tot in 2011 was er nog een manier om de fabrikant toch aansprakelijk te stellen. Daarna kwam ‘The Supreme Court’ (vergelijkbaar met NL ‘Hoge Raad’) met de volgende uitspraak “Vaccines are unavoidably unsafe and there shall be no more lawsuits against any vaccine company.” Of in goed Nederlands: “Vaccins en vaccinaties zijn onvermijdbaar onveilig. Er zal geen enkele rechtszaak meer gevoerd worden tegen een bedrijf dat vaccins vervaardigd.”

Dat is bitter als jij toevallige ouder bent van een kind met ernstige schade door een vaccine. Een kind dat nooit zelfstandig kan wonen, nooit die persoon zal worden, die het had kunnen worden. Kinderartsen je bijna in je gezicht uitlachen, als je oppert dat er iets aan de hand is en later glashard ontkennen dat het misschien door een van de vaccins komt, maakt alles extra bitter.
Uit het compensatie programma, het trust fund, zijn inmiddels zo’n 3,56 miljard dollar uitgekeerd. Toch is dit voor ouders niet het belangrijkste. De meesten willen gewoon zeker weten of zij zelf de schade hadden kunnen voorkomen. Met de huidige politiek, is het antwoord waarschijnlijk: ‘NEE’.

De industrie verdient dik aan bepaalde medicijnen . Buiten verkiezingstijd bestaan 70% van de inkomsten van nieuwsrubrieken uit reclames voor medicijnen. Maar vaccins zijn misschien wel de meest lucratieve verdienste. De CDC huurt ‘moeders’ https://vaccinesworkblog.wordpress.com/  in, om vaccinaties te promoten. Het is een miljardenbusiness en degene die dwarsligt gaat daar spijt van krijgen.

Veiligheid
Kinderarts Dr. Shawn Centers vraagt zich af of de kosten opwegen tegen de baten en vooral ook, of je kinderen die extra risico lopen kunt uitsluiten van het vaccinatieschema. Maar dat is alleen mogelijk als je een doeltreffende methode hebt om die kinderen te identificeren, en daar schort het nu juist aan. De kosten hebben ook alles te maken met de veiligheid. Die veiligheid is iets waar vanaf de introductie van vaccineren (pokken, polio) over gelogen is. Dr. Suzanne Humphries (HIER) legt uit dat pokkenvaccinaties destijds wereldwijd juist pokken veroorzaakten. Dit speelt eind 1800; deze epidemieën hielden pas op toen men quarantaine instelde en de patiënten liet verzorgen door mensen die al immuun waren.

Onderzoeken die niet en wel gevaccineerden met elkaar vergelijken worden steevast weggezet als niet professioneel. Vaccines vallen zelfs niet onder dezelfde strenge regelgeving als medicijnen. Dr. Humphries merkt zeer terecht op dat je niet alle vaccins op een grote hoop kunt gooien. Met of zonder levende virussen, stukjes van bacteriën, virussen, gif van de ziekte verwekkers… . Het griepvaccin bevat dode virussen, dus wordt er aluminium (adjuvans) toegevoegd om de afweerreactie te versterken. (HIER) Dat wil zeggen, je zorgt dat er antilichamen worden gevormd, maar de cellulaire component blijft achter.

Polio, griep vaccins en DTaP (difterie, tetanus, kinkhoest), bevatten dus altijd een adjuvans. MMR ( mazelen, bof en rode hond niet). De weerstand omhoog treiteren door aluminium, verhoogt niet alleen op den duur de kans op allergieën, het zorgt er ook voor dat er iedere keer weer een herinnerings boost gegeven moet worden, aangezien het effect niet levenslang is. Wat is dan het nut van een hepatitis B vaccin  voor een pasgeboren baby, waarvan beide ouders het virus aantoonbaar niet hebben?

In Amerika is inmiddels het aantal mensen met een overprikkeld immuunsysteem (ontstekingsgerelateerde ziektes /autoimmuun ziektes) fors gestegen. Diabetes, geïrriteerde darm, astma, reumatische artritis. Het gestegen aantal mensen met epilepsie, angststoornissen, bipolair, schizofrenie, zouden ook met chronische ontstekingen (in de hersenen) te maken kunnen hebben.

Wat nooit echt onderzocht is, is het effect van de combinatie aluminium en kwik. Is het een optelsom, of meer dan de optelsom? Het is bekend dat antibiotica de ontgifting van metalen remmen. En wat gebeurt er als er micro-organismen bij komen? Volgens Neil Miller zijn er wel tussen de honderd en duizend studies die problemen met vaccinaties op zich aankaarten. Er bestaat zowaar zelfs een CDC report: ‘Mixed Exposures Research Agenda’ “Exposures to mixed stressors can produce health consequences that are additive, synergistic, antagonistic, or can potentiate the response expected from individual component exposures.”

Alles verloren?
Robert Kennedy jr. ontdekte dat in 1989 het aantal gevallen van bepaalde kinderziekten opeens te fors begon stijgen. Autisme, ASD, ADD, ADHD, verlate spraak, ticks, ‘misery disorder’ een totaal nieuwe ziekte. Het syndroom van Gilles de la Tourette, en andere ziektes die verband houden met aantasting van het zenuwstelsel. SIDS (Sudden Infant Death Syndrome = wiegedood), narcolepsie, epilepsie, voedsel allergieën and astma, allemaal vanaf 1989. In de 70 er jaren was in Amerika de incidentie van autisme 1 op de 15.000 tegenwoordig is het 1 op de 43.  Tegenwoordig is er wetenschappelijk bewijs dat dit verband houdt met thimerosal of adjuvantia zoals aluminium of squaleen.

RFK: “All of the institutions in our democracy that are designed to protect little children from a predatory corporation have in essence been neutralized.” (vert. ‘Alle instellingen die in onze democratie, onze kinderen zouden moeten beschermen tegen hebzuchtige corporaties zijn buiten werking gesteld.’)

– Door de Vaccine Injury Act staan juristen en rechters machteloos tegen misstappen van de vaccine industrie.
– De CDC die de vaccine industrie zou moeten reguleren, is volledig door die industrie ingekapseld
– De pers is onschadelijk gemaakt. Je zou verwachten dat de alternatieve media de corporaties aanpakt, helaas bijvoorbeeld Salon, Slate, Huffington Post, Daily Beast (HIER) en Mother Jones besteden nauwelijks aandacht aan de legitimiteit van het weigeren van vaccinaties. Toch zit de vaccin-industrie met een bijna onoverkomelijk probleem, vaccineren is geen religie, het is nog steeds wetenschap.

Sprekers op dit deel 1 (o.a.):

Robert F. Kennedy, Jr Syndicated radio host, activist & environmental attorney  HIER

Dr. Shawn Centers, D.O. Board certified paediatrician & medical director at children’s hope center

Neil Miller Medical research journalist & director of the ‘think twice global vaccine institute”  HIER

Dr Suzanne Humphries, M.D. Author, lecturer, board-certified in internal medicine & nephrology (HIER) Geplaatst in Gastcolumns Gelabeld met FarmacieGezondheidMediaVaccinatieswereldordeWetenschapKopieer URL

Spread the love

One thought on “Waarheid over vaccins al in 2017 over gesproken

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *