klimaat beleid

DOOR DE WETENSCHAP VOORSPELDE GEVOLGEN ZIJN DAADWERKELIJK WAARGENOMEN

In de afgelopen jaren zijn verschillende door wetenschappers voorspelde gevolgen van een verhoogde concentratie broeikasgassen in de atmosfeer door waarnemingen bevestigd. Zo is inmiddels vastgesteld dat er daadwerkelijk minder warmte richting de ruimte ontsnapt en meer warmte naar de Aarde wordt teruggekaatst. Vast staat dus dat een verhoogde CO2-concentratie de Aarde opwarmt en dat de mens (zie alinea hierboven) verantwoordelijk is voor de verhoging van die CO2-concentratie en dus voor de opwarming van de Aarde.

ANDERE MOGELIJKE VERKLARINGEN VOOR DE OPWARMING BLIJKEN BEWEZEN ONJUIST TE ZIJN

Al het bovenstaande wijst dus de mens aan als de oorzaak van de recente opwarming. Naast de bewijzen voor menselijke invloed hebben wetenschappers vastgesteld dat geen enkele andere natuurlijke oorzaak voor klimaatverandering de recente opwarming van de Aarde kan verklaren. Zo zou de opwarming van de Aarde in theorie veroorzaakt kunnen zijn door een verhoogde zonneactiviteit. Metingen hebben echter uitgewezen dat de zonneactiviteit de afgelopen 35 jaar juist is verminderd, terwijl de temperatuur verder is gestegen. Ook van vulkaanactiviteit is vastgesteld dat deze niet tot de recente opwarming heeft kunnen leiden, maar in de laatste eeuw eerder een afkoelend effect heeft gehad.

Al het beschikbare onderzoek wijst dus naar de mens als oorzaak van de huidige opwarming van de Aarde en geen van de mogelijke natuurlijke oorzaken blijkt een verklaring te kunnen geven voor de gerealiseerde opwarming. Meer uitgebreide informatie over de oorzaken van klimaatverandering kunnen worden gevonden in het recente rapport van het IPPC, vooral in de hoofdstukken 8 en 10 van dat rapport.

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *