Klimaat beleid ontwikkelingen

Klimaatverandering gaat sneller dan iedereen denkt. We koersen nog steeds af op een temperatuurstijging deze eeuw van 4 tot 6 graden Celcius gemiddeld op aarde ten opzichte van 1850. Dat levert een onleefbare aarde op. Op basis van de wetenschap zijn in december 2015 bijna alle landen van de wereld in Parijs overeengekomen dat we de aarde niet meer dan anderhalve graad (maximaal 2 graden) kunnen laten opwarmen, omdat het daarboven catastrofaal wordt en niet meer in de hand te houden is.

Als we die anderhalve graad-grens serieus nemen, zullen we binnen 15 jaar een radicale omslag moeten maken naar een energievoorziening die draait op 100% duurzame energie. Dat kunnen we, het is betaalbaar en levert innovaties, banen en een nieuwe vitale economie op.

Urgenda probeert enerzijds de urgentie op de kaart te zetten en anderzijds actief oplossingen aan te dragen om de snelheid die nodig is ook daadwerkelijk te maken. Vanuit Urgenda worden dus zowel lezingen gehouden en onderwijs verzorgd, als concrete projecten, die we voor eigen rekening en risico starten én uitvoeren. Een ondernemende organisatie dus, niet om geldelijk gewin, maar om maatschappelijke veranderingen te versnellen voor een volhoudbare toekomst.

Daarnaast bouwt Urgenda mee aan een grote beweging die vraagt om een nieuwe circulaire economie die volledig draait op duurzame energie. Een beweging die zelf al aan de slag is, maar ook van de overheid vraagt om veel meer te doen. Via de Rechtszaak tegen de Staat willen Urgenda en vele burgers zorgen dat de overheid gaat doen wat nodig is en haar eigen verantwoordelijkheid werkelijk neemt.

Wat is klimaatverandering?

Het klimaat is simpel gezegd het gemiddelde weer over een periode van ongeveer 30 jaar. Klimaatverandering betekent dus dat het gemiddeld warmer, kouder, droger of natter zal worden. Het klimaat op Aarde is in haar bestaan al vaker veranderd. Belangrijk verschil met de huidige klimaatverandering is dat deze nu door … 

GEVOLGEN VAN 4 GRADEN OPWARMING

Hittegolven komen steeds vaker voor en zullen nog intenser worden. Hittegolven zoals die in Rusland in 2010 zijn niet langer uitzondering maar worden de regel. Enkele gevolgen: sterfte door hitte, bosbranden en oogstverliezen. Gedurende bepaalde periodes in het jaar zal het op sommige plaatsen in de wereld medisch onverantwoord zijn om naar buiten te gaan.

Het weer wordt nog grilliger met zowel meer overstromingen als droogtes. Overstromingen kunnen naast schade aan infrastructuur ook verontreinigingen en ziektes meebrengen, met gevolgen als diarree en aandoeningen aan de luchtwegen.

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *