Dagboek 3e dag week 42

Onder constructie.

Vandaag hernieuwde inzichten over waar we staan en waar we naartoe zouden kunnen gaan?

Wat is er met de coronacrisis en de wereld aan de hand? We zijn steeds meer gaan verdienen we hebben steeds meer vrije tijd we worden steeds rijker en meer ontevredener, hoe komt dit? Gaat het te goed? Zijn we te egoïstisch geworden. Zien we nog toekomst, hebben we nog wensen en waar wil de mens echt naartoe? Is deze crisis wel een crisis of worden we gestuurd met de coronacrisis? (met alle opgelegde taken)

Moeten we leven op de giften van de staat (De Regering) die ons helpt om de economie op peil te houden door eerste te nemen dan te geven en dan weer te nemen enzovoorts, is dit alles uit economisch-eigenbelang? Het verdelen van kapitaal eerlijk of oneerlijk om de economie te laten draaien en velen wel of niet te verrijken voor eigen gewin, voor de economie (vroeger de kerken) is dit de nieuwe trend? Het nieuwe samenzijn bijvoorbeeld ecomunisme iedereen gratis geld? Basic hetzelfde. Met nog meer vrije tijd en verveelzucht, ziekte, burn-outs enz.?

Terug naar de basic, tegenwoordig denken we alleen nog maar economisch. Waarom? Vroeger had je de kerken en gemeenschappen die de mens de individu probeerde op te voeden in gedrag liefde en gehoorzaamheid.

Toen we tot de ontdekking kwamen dat de kerken te veel de mensen aan het beïnvloeden waren om zo hun te volgen en te doen wat de kerken wilden.

De mens heeft hier al jaren geleden op ingegrepen. Men heeft de kerken de macht ontnomen om grote invloed op de mens te kunnen uitvoeren!

Maar, wat is er nu weer aan de hand? De macht ligt nu bij de economie de reclame de beïnvloeding. Dit om de mens te laten doen wat de economie nodig heeft. Daar is nog niemand echt tegen in opstand gekomen, hoewel het is te vergelijken met de macht van de vroegere kerkgemeenschappen. De schaapjes te laten volgen.

Waarom laten we ons hierdoor wel manipuleren, we gaan als makke schaapjes achter de economie aan?

Het wordt tijd dat u zichzelf herpakt en bewust gaat worden dat u dit niet meer wilt ondergaan. Dus ga aan uzelf en uw medemens denken, stel jezelf de taak gewoon alleen nog maar werkzaamheden of luieren te doen als het nut heeft voor de wereld uw medemens en uzelf.

Hoe dit te doen?

Ga gewoon nadenken!

Marc Van Ranst: “Alternatieve lockdown mogelijk als cijfers binnen 12 dagen niet dalen”

Vandaag om 15:53 | Bron: BELGA Print

Marc Van Ranst: “Alternatieve lockdown mogelijk als cijfers binnen 12 dagen niet dalen”

Als de coronacijfers binnen de tien à twaalf dagen niet beginnen te dalen, komt er volgens viroloog Marc Van Ranst mogelijk een nieuwe lockdown aan. “Dat zal uiteraard niet dezelfde lockdown zijn als vorige keer, maar men moet begrijpen dat dit onze voorlaatste kans is”, klinkt het bij de viroloog in een reactie aan persagentschap Belga.

Waar is meneer Gerard Luchtigheid met zijn H2-fuel gebleven ?

Door gebruik te maken van een combinatie Waterstof en Utra Pure Water zal de milieuvervuiling op onze aarde verleden tijd zijn. Deze schone energiebron wordt opgeslagen in een modderachtige substantie die “getankt” wordt. En de schadelijke uitstoot? Die is nul! Acht jaar geleden beleefde uitvinder Gerard Lugtigheid met zijn ontdekking de Aha-erlebnis van zijn leven. Nadat alle patenten en octrooien in Amerika, Rusland, Japan, China, en Europa geregeld te krijgen, is het nu tijd om met deze vinding op DailyChannelTV naar buiten te treden. In het programma vertelt Lugtigheid hoe hij op het idee kwam en welke moeilijke weg het is om zijn uitvinding door het publiek en de (olie)maatschappijen geaccepteerd te krijgen. TNO in Delft heeft zijn vinding inmiddels gevalideerd. Over een half jaar loopt de eerste 110 Kilowatt machine op deze moddersubstantie, DailyChannelTV zal daar als eerste bij zijn.

Nederlandse uitvinding: waterstof in poedervorm

Gepubliceerd op 23-01-2017 om 07:41

23 januari 2017 – De Nederlandse uitvinder en wetenschapper Gerard Lugtigheid is ervan overtuigd een heel belangrijke uitvinding te hebben gedaan voor het gebruik van waterstof als brandstof: waterstof in poedervorm. Lugtigheid is al jaren bezig met octrooien en de verdere ontwikkeling van ‘H2Fuel’.

De Telegraaf besteedde zaterdag uitvoerig aandacht aan de vinding van Gerard Lugtigheid en zijn bedrijf H2Fuels Systems in Voorschoten.
Kernpunten:

  • Waterstofpoeder was al bekend; Lugtigheid ontwikkelt een bijzondere techniek om de energie vrij te laten komen.
  • Gebeurt met natrium-boor-verbinding (NaBH4). Lugtigheid noemt het Ultra Pure Water. Het zuur brengt de reactie op gang en dat levert elektriciteit, de krachtbron voor de auto.
  • Poeder en Ultra Pure Water worden als een modderachtige substantie getankt.
  • Kan gewoon via de bestaande tankstations. Geen waterstofstations nodig.
  • De prijs voor een kilo H2Fuel zou ongeveer € 1,65 worden; voldoende voor 240 kilometer.

Uit het bericht van De Telegraaf
‘(…) Grote uitdaging waar Lugtigheid en zijn team nu voor staan is het creëren van maatschappelijke bekendheid, dat vervolgens weer moet zorgen voor acceptatie van de techniek. Er bestaat inmiddels concrete belangstelling vanuit het bedrijfsleven, onder meer van energiebedrijven, oliemaatschappijen en chemiebedrijven. Ook de provinciale overheden tonen interesse. Meerdere buitenlands kennisinstituten zijn razend nieuwsgierig. (…) Prof. dr. Ad van Wijk, hoogleraar duurzame energie bij de TU in Delft, juicht elke vorm van gebruik van waterstof toe. „Er zijn meerdere manieren om waterstof op te slaan. Momenteel is het onder hogedruk opslaan van waterstofgas de standaard in de autosector. Maar dat wil niet zeggen dat er geen markt is voor een separate toepassing van H2Fuel.”
Komend jaar wordt gestart met een tweetal proeven. (…)’

Bronnen
De Telegraaf, 21 januari 2017: Waterstofpoeder: ver rijden voor weinig (via Blendle)
Website H2Fuels Sustems (bevat weinig informatie)

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *