Dagboek 2e dag week32

Dinsdag de dag om weer wat aan te pakken, vandaag de eerste dag dat mijn vingers na het val accident weer aardig bewegen zonder al te veel pijn, dus dat gaat de goede kant op.

Zorgverzekeraars noemen extra premiestijging

‘voorbarig’

EIST (ANP) – Zorgverzekeraars Nederland (ZN) zegt dat het voorbarig is om te concluderen dat de zorgpremie door de uitbraak van het coronavirus extra gaat stijgen. In een brief aan de bewindslieden die belast zijn met de zorg in Nederland schrijven de samenwerkende zorgverzekeraars dat er “nog geen zicht is op de totale kosten”. “Ook omdat niemand weet of er nog een nieuwe grote uitbraak van het virus plaats zal vinden, blijft het lastig de premie voor het komende jaar te voorspellen”, schrijven de zorgverzekeraars aan de ministers De Jonge, Van Ark en staatssecretaris Blokhuis. Zij verwachten dit jaar circa 5 miljard euro aan continuïteitsbijdragen te betalen aan kleine en grote zorgverleners, van paramedici tot en met ziekenhuizen. Die regelingen compenseren de weggevallen inkomsten door vraaguitval, de extra kosten door corona en andere gederfde inkomsten, plus de kosten voor de inhaalvraag. In de brief breekt ZN een lans voor het behoud van de marktwerking in de zorg, waardoor in hun ogen “in het belang van de verzekerden de premiestijging zo beperkt mogelijk” kan worden gehouden. Zorgverzekeraars zeggen dat het behoud van ruimte en flexibiliteit in ons zorgstelsel en de concurrentie tussen meerdere aanbieders “hard nodig zijn om onze verzekerden ook in de toekomst toegang te laten houden tot een breed pakket aan hoogwaardige en betaalbare zorg”. Zij schrijven dat ze daarover graag verder in gesprek gaan met de betrokken bewindslieden.

Besmetting coronavirus via oppervlakten is niet significant’

Dat stelt hoogleraar microbiologie Emanuel Goldman van de Amerikaanse Rutgers Universiteit, zaterdag in het wetenschappelijke tijdschrift The Lancet Infectious Diseases, na beoordeling van het beschikbare bewijs.
Volgens de wetenschapper hebben studies die aantonen dat het coronavirus uren tot zelfs dagen kan overleven op een glad oppervlak zoals een winkelwagentje, een bureau of een liftknopje, ‘weinig overeenkomst met de echte wereld’.
Gladde oppervlaktes
Kort na het begin van de corona-uitbraak toonden diverse onderzoeken aan dat het virus twee tot zes dagen intact kan blijven op gladde oppervlaktes. Dat zorgde ervoor dat mensen wereldwijd extreem veel gingen schoonmaken, zowel thuis als op kantoor, en de winkelwagens van de supermarkt.
De informatie is gebaseerd op studies die zijn uitgevoerd met enorme concentraties virus – van miljoenen tot tientallen miljoenen virusdeeltjes – in een beschermende (laboratorium)omgeving met soms nog buffervloeistof erbij. Deze aantallen zijn veel hoger dan de honderden tot duizenden virusdeeltjes die in werkelijkheid in uitgehoeste, -genieste of geademende druppeltjes zitten, aldus de microbioloog.
Besmetting per voorwerp
De WHO erkende onlangs in een technisch rapport geen enkel gedocumenteerd geval van besmetting-per-voorwerp te kennen. Desondanks blijft de organisatie bij haar standpunt dat overdracht via contactoppervlakken een mogelijkheid is: lang niet altijd is immers bekend hoe iemand het virus heeft opgelopen.

Huisartsenwachtpost krijgt nieuwbouw in ZOL

Eind 2021 zullen huisartsen van wacht raadplegingen houden in een nieuwbouw op de campus van het ZOL. Dat zijn de huisartsenkring Prometheus en het ZOL overeengekomen. Er komt ook een apotheek en er zal ruimte zijn voor revalidatie.

Deze nieuwbouw komt aan de kant van de Schiepse Hei waarin niet alleen de huisartsenwachtpost wordt ondergebracht maar ook een apotheek en een revalidatiecentrum. ©RR

Microsoft nieuws

Raad van State verwerpt beroep tegen mondmaskerplicht

 © Aangeboden door Belga

De Raad van State heeft het beroep verworpen dat een aantal burgers had aangespannen tegen de mondmaskerplicht.

De burgers en een bioscoopeigenaar uit Sambreville trokken eind juli, via een hoogdringende procedure, naar de Raad van State tegen de verplichting om neus en mond te bedekken in winkels, theaterzalen, bibliotheken en cinema’s. Volgens hen zouden talloze mensen, zoals bijvoorbeeld slechthorenden, schade ondervinden van deze mondmaskerverplichting. Ze voerden ook aan dat de verplichting niet strookt met het boerkaverbod uit 2011.

Maar de Raad van State heeft hun vordering tot schorsing gisteren verworpen, op basis van vormelijke gronden. “De Raad is van oordeel dat niet voldaan is aan de voorwaarde van spoedeisendheid, aangezien de bepalingen van de bestreden handeling die door de verzoekende partijen bekritiseerd worden, door recentere regelgeving vervangen zijn”, klinkt het in het arrest.

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *