Dagboek 2e dag week30

Aantal besmettingen blijft stijgen, nu al gemiddeld 175 besmettingen per dag

Vandaag om 09:18 | Bron: BELGA – Print – Corrigeer

Aantal besmettingen blijft stijgen, nu al gemiddeld 175 besmettingen per dag

Europese leiders sluiten akkoord op eurotop, premier Rutte tevreden

De Europese leiders hebben een akkoord bereikt over het coronaherstelfonds en de nieuwe meerjarenbegroting van de EU. De meerjarenbegroting omvat zo’n 1100 miljard euro. In het coronapakket zit 750 miljard euro, waarvan 390 miljard aan subsidies en 360 miljard aan leningen.

Landen die subsidies krijgen, moeten aan bepaalde voorwaarden voldoen en hervormingen doorvoeren. Dat was een van de eisen van Nederland. Er komt wel minder geld beschikbaar voor innovaties (research en ontwikkeling) dan Nederland had gewild.

Van de 750 miljard euro uit het coronaherstelfonds gaat 28 procent naar Italië, heeft premier Conte gezegd. Daarvan is 127 miljard euro een lening en 81 miljard wordt als subsidie verstrekt. “We zijn tevreden”, zegt Conte. “We hebben onze autonomie en waardigheid behouden.”

Beste deal voor Europa

De leiders kwamen vanaf 05.15 uur kort in de plenaire zaal bij elkaar. Om 06.00 uur gaven voorzitter Michel van de Europese Raad en voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie een persconferentie.

“Het is een goede deal, het is een sterke deal en het is de beste deal voor Europa”, zei Michel. Gisteravond kwam hij met een nieuw onderhandelingsvoorstel, waarover de hele nacht druk is gerekend en onderhandeld.

Premier Rutte sprak op een persconferentie van een “omvangrijk en goed pakket waarin de Nederlandse belangen goed zijn gewaarborgd”.

Op aandringen van Nederland zijn er waarborgen en een ‘noodrem’ ingebouwd, zei Rutte:

De afgelopen dagen was er in Europa veel kritiek op Rutte, omdat die zich te hard zou opstellen tegenover andere lidstaten. Rutte was fel tegenstander van het geven van subsidies aan Spanje, Italië en Portugal. Hij zei dat die landen eerst moeten toezeggen dat ze hun economie hervormen.

In het akkoord is nu bepaald dat landen voortdurend kunnen worden aangesproken op de gemaakte afspraken voordat ze geld krijgen. “In het uiterste geval kan dat betekenen dat er aan de noodrem wordt getrokken als die landen te weinig hebben uitgevoerd”, zei Rutte op zijn persconferentie.

Volgens Rutte is het erg belangrijk dat de hervormingen worden “vastgenageld”, zowel voor Europa als voor Nederland. “Dat zorgt voor sterke lidstaten en een sterke interne markt”, zei Rutte.

De Franse president Macron spreekt van een historisch akkoord dat goed is voor Europa. Volgens hem moesten er veel hobbels worden genomen, maar kan nu gezamenlijk de coronacrisis worden aangepakt. Ook de Duitse bondskanselier Merkel is tevreden. Zij zegt dat Europa laat zien dat het een sterk blok vormt, ook al zijn er grote verschillen tussen de landen.

Een groot deel van de tijd ging op aan nieuwe teksten over het handhaven van de rechtsstaat. Nederland en andere landen willen dat er gekort wordt op EU-geld als er geen respect is voor het naleven van de regels die gelden, zoals onafhankelijke rechtspraak. Ook hierover zijn afspraken gemaakt.

De kritiek op het niet naleven van de regels voor onafhankelijke rechtspraak hebben vooral betrekking op Polen en Hongarije. Die landen hebben de afgelopen jaren de bevoegdheden van de rechterlijke macht ingeperkt door onder meer grondwetswijzigingen.

Nederland krijgt onder meer een hogere korting op de jaarlijkse EU-afdracht (die gaat naar 1,92 miljard euro) en medezeggenschap over de besteding van de subsidies uit het herstelfonds.

Het Europees Parlement moet nog zijn goedkeuring geven aan het pakket. Het is de bedoeling dat het parlement donderdag over het akkoord praat. Bondskanselier Merkel zei vanochtend dat ze “heel moeilijke discussies” met het Europees Parlement verwacht, omdat allerlei plannen waaraan het parlement hechtte nu zijn geschrapt of aangepast.

De onderhandelingen hebben dagen geduurd, maar vanochtend kwamen de Europese leiders met een akkoord over de meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Maar wat hebben de Europese leiders nou precies afgesproken? En wat gaat het kosten?

Het geld

Eerst de grote bedragen. Er wordt 750 miljard euro geleend op de financiële markten door de Europese Commissie. De lidstaten, dus ook Nederland, staan garant voor dit bedrag, waardoor de Europese Commissie tegen lagere rente het geld kan ophalen. Van die 750 miljard kunnen de EU-landen 360 miljard lenen en is 390 miljard bestemd voor subsidies.

Landen moeten zelf projectvoorstellen indienen, die vervolgens door de Europese Commissie worden goedgekeurd. Ook Nederland kan op die manier geld krijgen. Volgens eerste berekeningen komt Nederland in aanmerking voor vijf tot zes miljard euro.

Moeten we extra betalen?

Volgens premier Rutte hoeft Nederland uiteindelijk voor het hele pakket dat de Europese leiders hebben afgesproken niet extra te betalen. Nederland krijgt 1,9 miljard euro korting op de contributie, 500 miljoen euro meer dan nu.

Verder mag Nederland meer douane-inkomsten houden. Dat loopt op tot ongeveer twee miljard euro. Vanwege de gunstige ligging worden veel goederen via de Rotterdamse haven verscheept en de Nederlandse douane int daar geld, omdat het de buitengrens van de Europese Unie is. Aanvankelijk wilde de Europese Commissie dat geld allemaal zelf houden, maar nu mag Nederland daarvan dus een groot deel naar de eigen schatkist laten vloeien.

Lenen

Nieuw is dat het geld voor het herstelfonds wordt geleend door de Europese Commissie. Dat is niet helemaal nieuw, maar het is nog nooit op deze schaal gebeurd. Volgens premier Rutte zijn het geen eurobonds, maar leningen voor een noodsituatie, waar een grens aan zit. Het herstelfonds zal maar een beperkte tijd bestaan en de leningen moeten binnen 25 tot 30 jaar worden terugbetaald.

Eigen middelen

Het zal geen blauwe envelop zijn met Europese sterren erop, maar er komen wel eigen middelen voor de Europese Unie. Geld dus dat rechtstreeks naar de Europese begroting gaat. Vanaf volgend jaar zal er een heffing op plastic komen en voor de toekomst staan heffingen op de uitstoot van CO2 en een zogenoemde digitax op stapel. Verder gaat de Europese Commissie onderzoeken welke mogelijkheden er nog meer zijn om de begroting met eigen middelen te voeden.

Noodrem

Er komt een noodrem, door sommigen wel de ‘super-noodrem’ genoemd. Dat is een mogelijkheid om in te grijpen als een project niet aan de voorwaarden voldoet of als een land geen hervormingen doorvoert. Op zo’n moment kan een land z’n vinger opsteken en zeggen dat de financiering stopgezet moet worden. Dat kunnen landen ook tegen Nederland gebruiken. Premier Rutte verwacht dat er weinig gebruik van de noodrem zal worden gemaakt.

Premier Mark Rutte heeft vier dagen hard onderhandeld voor de Nederlandse belangen bij de EU-top over het Europese coronafonds van 750 miljard euro.

Rutte heeft punten gescoord met onder meer het behoud van de Nederlandse afdrachtkorting voor de bijdrage aan de EU-begroting. De korting ging zelfs iets omhoog.

Toch heeft de premier ook grote concessies gedaan die koren op de molen zijn van eurosceptici.

Premier Mark Rutte na de persconferentie bij de permanente vertegenwoordiging van Nederland na afloop van de EU-top.

Vliegende auto uit Nederland in augustus de weg op. NU.nl

De Nederlandse vliegende auto heeft geen alledaags interieur. (Foto: PAL-V)

Gezien in NU.nl en overgenomen.

De vliegende auto van het Nederlandse bedrijf PAL-V gaat volgende maand voor het eerst de openbare weg op. Daarmee zet de in Raamsdonkveer gevestigde onderneming een nieuwe stap richting de langverwachte uitlevering van de eerste modellen.
De PAL-V, een zogeheten vliegende auto, ondergaat in augustus de laatste keuring van de Rijksdienst Wegverkeer, waarna het voertuig de weg op gaat. Dat verklaarde commercieel directeur Marco van den Bosch afgelopen vrijdag tegenover Omroep Brabant.
Op die manier komt de marktintroductie van de in 2017 officieel gepresenteerde V-PAL een stap dichterbij. Die stond aanvankelijk gepland voor 2019, maar werd vanwege alle rompslomp die de juiste certificering met zich meebrengt, vertraagd tot 2021.
“We hebben ons een beetje verkeken op de hoeveelheid instanties waar je mee te maken krijgt, die bovendien ook nog eens onafhankelijk van elkaar werken”, zegt chief commercial officer Marco van den Bosch tegen NU.nl. “Er bestonden geen procedures voor een voertuig als de PAL-V; die hebben we in sommige gevallen zelf moeten schrijven.”
Inmiddels zijn de plooien gladgestreken en kan de PAL-V zo goed als zeker de weg op, om medio volgend jaar in productievorm ook het luchtruim kiezen. In 2012 werd er voor het eerst gevlogen, toen nog met een testexemplaar.

Volgende maand moet de PAL-V de weg op kunnen. (Foto: PAL-V)
Relatief veel Nederlandse klanten

Twee jaar geleden sprak NU.nl al eens met ceo Robert Dingemanse, die toen uitweidde over de kansen van de V-PAL op de Nederlandse markt, aangezien ons land dichtbevolkt is en relatief weinig vliegvelden kent.
“Er zijn een aantal plekken in Nederland waar onze klanten in gesprek zijn met gemeenten, om buiten de bebouwde kom een veldje aan te wijzen waar PAL-V-eigenaren gebruik van kunnen maken zodat niemand er last van heeft”.
De PAL-V heeft 180 meter nodig voor een rollende start, terwijl de totale opstijgafstand 330 meter is.
Volgens het bedrijf zijn er inmiddels ruim honderd exemplaren van de PAL-V verkocht, waarvan veertig in Nederland. De PAL-V Liberty Sport Edition kost 299.000 euro exclusief belastingen. De eerste serie van negentig exemplaren waar de productie mee van start is gegaan, de zogeheten Pioneer Edition, kost 499.000 euro.
Geen helikopter

Instappen en wegvliegen doe je uiteraard niet zomaar. Daarom heeft PAL-V een eigen FlyDrive Academy, waarbij door middel van zes vijfdaagse trainingsmodules je vliegbrevet voor het voertuig kan halen. Deze week wordt begonnen met het opleiden van de instructeurs.
In tegenstelling tot wat het uiterlijk van de PAL-V doet vermoeden, ben je daarmee nog geen helikopterpiloot. De PAL-V werkt namelijk via het zogeheten autogiroprincipe. Daarbij wordt de rotor niet door een motor aangedreven, maar komt deze in beweging door langsstromende lucht. Een propeller achterop brengt de PAL-V in beweging, waarna de rotor voor de lift (hefkracht) zorgt.
Op de weg heeft de PAL-V een topsnelheid van 160 kilometer per uur, in de lucht een van 180 kilometer per uur. Om de maximale range van 500 kilometer te halen, wordt aangeraden met 140 kilometer per uur te vliegen. De PAL-V haalt een maximale hoogte van 3.500 meter.

Overgenomen uit blad NU.nl

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *