Dagboek 2e dag week 29

Deze dag beginnen met nieuws via Willen Engel

85% van de wetgeving komt al uit Brussel, waar we ons aan moeten houden, dit is op z’n minst verontrustend.

Is onze Minister President Rutten nog wel de baas van Nederland?

De wereld is een beetje stil om de Corona heen er worden wel cijfers weergegeven met opkomende besmettingen, maar deze getallen neem ik niet zo serieus meer het is een beetje ongerustheid zaaien daar ben ik nu wel een beetje klaar mee.

Veel agrariërs in Nederland steunen de recente boerenprotesten, blijkt uit een rondgang van de NOS en vakblad Nieuwe Oogst. Bijna 3250 veehouders, akkerbouwers en tuinders vulden een enquête in over de demonstraties.

De afgelopen dagen waren er onder meer acties bij distributiecentra en provinciehuizen. Boeren demonstreerden daar tegen de invoering van een tijdelijke veevoermaatregel en voor eerlijke prijzen voor hun producten.

We vroegen enkele boeren die de vragenlijst invulden waarom ze de acties wel of niet steunen.

Jan Voncken (64), akkerbouwer in Limburg

“Ik steun de acties, al ben ik het niet helemaal eens met hoe ze verlopen. Het liefst zou ik zien dat de boeren niet demonstreren. Maar het vertrouwen is weg – dan krijg je zulke uitspattingen. Het probleem is dat je in een patstelling terechtkomt. Er zijn maar een paar mensen die met de overheid aan tafel zitten. We kunnen niet voldoende meepraten, maar het gaat wel over ons. En dan neemt de verdeeldheid onder de boeren ook nog eens toe.”

“Alles in de landbouw is van A tot Z bekend: van bijna elk landbouwbedrijf kun je uitrekenen wat de stikstofuitstoot is. Dat maakt het een van de weinige sectoren die je concreet op uitstoot kunt aanpakken. Maar hoeveel regels komen er nog? Gaan ze morgen bepalen wanneer ik als akkerbouwer mijn aardappelen of bieten moet bespuiten? Op die toer moeten we niet gaan. De overheid moet vertrouwen op het vakmanschap van de boer.”

Evalien Smink (52), melkveehouder in Utrecht

Klimaat crimineel? Hoe is het toch mogelijk in een zo op het eerste gezicht nette maatschappij van Nederland. Komt dit door de Europese Unie. Die de wet voorschrijft voor iedereen. Onze normen en waarden op de schop, vrijheid van meningsuiting.

Het kabinet wil een nieuwe rechtsvorm introduceren voor ondernemers BV met een maatschappelijke missie.

  • De sociale ondernemers moeten in plaats van een winstdoelstelling primair een maatschappelijk doel hebben en ook aan vier andere voorwaarden voldoen.
  • De nieuwe rechtsvorm moet in één klap duidelijk maken wat de status is van dergelijke ondernemingen, die geen echte commerciële bv zijn maar ook geen stichting.
  • Bekijk de homepagina van Business Insider voor meer artikelen

Het kabinet wil een nieuwe rechtsvorm introduceren voor ondernemers met een maatschappelijke missie. Met de rechtsvorm bvm (besloten vennootschap maatschappelijk) kunnen sociale ondernemingen zoals bijvoorbeeld Fairphone, Tony’s Chocolonely, Kromkommer en Willem&Drees in één klap hun status duidelijk maken.

Als dergelijke ondernemingen als gewone bv opereren moeten ze bij het aangaan van leningen en aanbestedingen volgens het Advocatenblad steeds uitleggen waarom hun financiële rendement zo laag is, terwijl ze als ze kiezen voor de rechtsvorm stichting wel erg veel commerciële activiteiten ontwikkelen en op beperkingen stuiten bij het aantrekken van kapitaal.

Om als maatschappelijke bv te worden bestempeld moet er aan vijf eisen worden voldaan, schrijft staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken (CDA) aan de Tweede Kamer:

  1. Het bedrijf levert zijn product of dienst primair om bij te dragen aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in de statuten in plaats van vanuit een winstdoelstelling.
  2. Een deel van de omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in het bereiken van de maatschappelijke doelen en/of de verdeling van de winst en vermogen wordt beperkt om te zorgen dat het maatschappelijke doel voorgaat.
  3. De onderneming identificeert zijn relevante stakeholders en gaat daar minimaal een keer per jaar de dialoog mee aan.
  4. De bedrijven zijn transparant op hun website en andere openbare publicaties, zoals het jaarverslag, over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde.
  5. De sociale onderneming is onafhankelijk van overheden en andere entiteiten om een eigen strategie te kunnen nastreven.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie nam het initiatief voor het introduceren van deze nieuwe rechtsvorm. Hij vindt dat duidelijk te verkiezen boven een keurmerk, zei hij vorig jaar in het Advocatenblad.

“Een keurmerk vereist het opzetten van een organisatie die hier vorm aan geeft en de naleving controleert. Uit het oogpunt van de herkenbaarheid is de bv, die immers bij de Kamer van Koophandel moet worden ingeschreven, toch meer effectief, mits de criteria maar helder zijn.”

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *