Dagboek 5e dag week 19

Dagboek Door admin

Toch weer vroeg op om het een en ander te schrijven, het ritme is van groot belang om het vol te houden. er zijn al mensen die helpen op het land om asperges te steken. Deze sector zit echt om’t hand, omdat de mensen die normaal dit werk doen in hun eigen land zijn en de grens niet overkomt om nog te werken, dus grote tekorten die de Nederlanders nu zelf moeten oplossen.

ESM bijdrage wordt nogal zwaar behandeld, het gaat natuurlijk om veel geld. En ook Nederland moet opletten niet alles zo maar te betalen want het gaat ook om de toekomst zelf te kunnen overleven. Alleen het probleem bij deze zaak is, dat Italië of Spanje ook niet mogen omvallen! als dit gebeurt dan gaat het met de bloemenexport ook niet meer goed. Dus elkaar helpen is ook vaak eigenbelang dus Nederland neem de juiste beslissingen.

Even wat anders.

Nu moet ik me aanzetten wat in de tuin te doen, de heg daar moet de top gesnoeid worden en dat ga ik na de koffie even doen.

Wat is de stand van zaken, het Coronavirus verspreid zich snel in verzorgingshuizen en daar vallen veel slachtoffers. er moet nog lang 1,5 m afstand worden houden. En knuffelen dan? Dat is alleen nog voor mensen weggelegd die bi elkaar wonen en de mensen die al Corona hebben gehad en die dus immuun zijn. is dit wel onze werkelijk situatie?

Hoe gaat dit over 5 maanden eruit zien?

Ja, het is dadelijk Pasen maar eerst nog even de Pesachmaaltijd op goedevrijdag dit is niet het laatste avondmaal, het is een maaltijd die Jezus met zijn discipelen heeft genoten met de Ceder Maaltijd.

Om meer te weten hierover heeft Tim onze Paster dit precies uitgelegd in een brief waaruit deze maaltijd bestond in de tijd van Jezus. Tim is Paster in Openkerk en geeft uitleg.

Daarna waarschijnlijk in de namiddag of avond dat het laatste avondmaal met de apostelen werd gevierd.

Wordt vervolgd.

John van Rest

Spread the love