Vraag & Aanbod kwam met deze bevinding

VDMA: Miljardenschade machinebouw door vervalsingen

Frankfurt (DE), 6 mei 2020 Product- en merkpiraterij veroorzaakt miljarden euro’s aan schade in de machinebouw, en dit is de laatste twee jaar alleen maar toegenomen.

Dat meldt VDMA. Volgens de recente studie ‘Productpiraterij 2020’ is de jaarlijkse schade inmiddels opgelopen tot 7,6 miljard euro – in 2018 was dat nog 7,3 miljard euro. Een omzet van dit bedrag zou neerkomen op het equivalent van bijna 35.000 banen in de machinebouw. ‘Wat alarmerend is, is dat 57 procent van de bedrijven melding maakt van vervalsingen die een gevaar vormen voor de fabriek. Dit toont aan dat plagiaat geen onbeduidend vergrijp is, omdat het bedienen van nepmachines of -installaties met nepcomponenten een reëel gevaar kan opleveren voor de operator’, zegt Steffen Zimmermann, hoofd van het VDMA Competence Center Industrial Security.

Om de twee jaar vraagt de VDMA haar leden naar de bedreigingen en gevolgen van namaakproducten. In het huidige onderzoek, dat in opdracht van de VDMA is uitgevoerd door het Fraunhofer Instituut voor Toegepaste en Geïntegreerde Veiligheid AISEC, gaf 74 procent van de ondervraagde bedrijven aan getroffen te zijn door productpiraterij, en in het geval van bedrijven met meer dan 500 werknemers bedroeg dit aandeel zelfs negentig procent – beide zijn nieuwe recordcijfers. ‘Een trendbreuk is ook te zien in de waargenomen dreiging van valsemunters. Terwijl dit cijfer onlangs was gedaald tot 39 procent, sprak 52 procent van de ondervraagden nu over een verhoging van het waargenomen dreigingsniveau’, concludeert Zimmermann. De handel in namaakmachines en -onderdelen bloeit bijzonder sterk in China. De Volksrepubliek wordt genoemd als het belangrijkste verkoopland voor namaakproducten (61 procent), gevolgd door Duitsland met negentien procent. Op de derde plaats staat Rusland voor het eerst met twaalf procent.


Concurrenten zijn meestal de klanten

De meeste ondervraagde bedrijven noemen concurrenten (72 procent) als klant voor plagiaat, maar ook zakenpartners zoals klanten, leveranciers of joint-venturepartners worden gezien als uitgangspunt voor namaak (41 procent). De meest voorkomende vervalsingen zijn losse onderdelen (64 procent), gevolgd door designplagiaat (60 procent). Ook complete machines worden als vervalsingen op de markt gebracht (40 procent).

De bedrijven hebben weinig hoop op vergoeding van de schade die wordt veroorzaakt door het instellen van een rechtszaak. Slechts 26 procent van de ondervraagde bedrijven start een civiele procedure – in 2018 was dat 39 procent. Ongeveer de helft van de ondervraagden onthoudt zich volledig van actie. ‘Met name kleine en middelgrote bedrijven lijken steeds meer af te zien van het ondernemen van juridische stappen’, zegt VDMA-expert Zimmermann.


De volledige studie ‘Productpiraterij 2020’ is hier te vinden.

FME: Zeer zware klappen technologische industrie op komst

Zoetermeer, 7 mei 2020 Ondernemers in de technologische industrie gaan een zeer zware tijd tegemoet als gevolg van de coronacrisis.

Dat blijkt uit een enquête die FME hield onder haar lidbedrijven, waaraan bijna 600 ondernemers meededen. Bijna de helft van de bedrijven heeft nu al te maken met een flinke omzetdaling en geeft aan ook in het derde kwartaal minimaal twintig en soms wel vijftig procent op de omzet te moeten inleveren. Bijna 60% van de bedrijven komt binnen een jaar in liquiditeitsproblemen. De helft van die bedrijven zegt personele maatregelen niet uit te kunnen sluiten om een faillissement te voorkomen, als overheidsmaatregelen uitblijven.

De ‘intelligente lockdown’ is economisch rampzalig voor de industrie. Het al in januari ingestelde FME-coronameldpunt werd overspoeld door meldingen dat de internationale toeleveringsketens onder druk stonden. Dat terwijl technologie nu nog meer dan ooit dé oplossing is voor maatschappelijke uitdagingen. In de zorgsector, bij de voedselproductie en de openbare veiligheid.

Uit de crisis innoveren

FME ziet maar één manier om onze welvaart en welzijn te garanderen: we moeten ons uit de crisis innovéren. ‘Deze schokkende cijfers laten zien dat dat een enorme uitdaging is. Daarom hebben we zowel nu als in de toekomt mensen met de juiste skills nodig. We moeten zorgen dat technologisch personeel behouden blijft en weer aan het werk kan, door middel van een NOW 2.0 en NOW 3.0 regeling. Ook moet er juist nu geïnvesteerd worden in innovatie en R&D’, zegt FME-voorzitter Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink.

Het is hoog tijd dat naast de politieke focus op het ontzien van de gezondheidszorg, de focus ook op de economische belangen komt te liggen. Dezentjé: ‘Gezondheid en economie zijn twee zijden van dezelfde medaille. De ‘intelligente lockdown’ moet zo snel mogelijk een ‘intelligente doorstart’ worden, zodat we enorme en blijvende schade bij bedrijven kunnen indammen.’

Dit stuk is geschreven op 5 mei, nog voordat premier Rutte de nieuwe maatregelen bekend maakte.

Vraag & Aanbod

Vraag & Aanbod
Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *