Tot de Heer komen Deel 2

Deel 2

We kunnen dus met z’n allen speculeren over het virus , het gewoon negeren en gewoon aan de slag gaan alsof het ons niet deert en het een gewoon griepje was . Maar vroeg of laat worden we dan toch geconfronteerd met een of ander onheil en dan slaat de onzekerheid toe.

Is het Corona virus dan zo’n speciaal event?

Is het Corona virus dan zo’n speciaal event? De meeste onder ons in het westen en in de Verenigde staten hebben sinds de 2e wereldoorlog enkel welvaart en voorspoed gekend. Het is dan ook een donderslag bij heldere hemel voor onze maatschappij wat er nu plaatsvindt. We hebben natuurlijk al enkele golven van terreur achter de rug, en ja dit was ook schokkend , maar dit heeft nooit echt tot grootschalige acties en aanpassingen in onze maatschappij gezorgd. Dus ja, nu worden we even geschud en met de voetjes op de grond gezet.

Een krant schrijft het volgende :

Een krant schrijft het volgende : “Niks is zinlozer dan het meten van pijn, angst en verdriet. Covid-19 slaat diepe wonden, punt andere lijn. Maar in omvang, en ook in gruwel, was de grootste pandemie uit de geschiedenis toch van een andere orde.” Het gaat hier over de pest , waarbij tienduizenden Vlamingen in massagraven belandden. Ook de nasleep van oorlogen in de vorige eeuw zorgde voor grotere epidemieën. Natuurlijk kennen we de omvang nog niet op dit moment van het Covid virus en de schade die het nog gaat aanbrengen.

Zou deze epidemie een straf van God kunnen zijn?

Op 10 maart 2020 publiceerde het Reformatorisch Dagblad, een Nederlands tijdschrift voor orthodoxe christenen, een hoofdredactioneel commentaar waarin de huidige pandemie wordt bestempeld als een straf van God. In het artikel kunnen we bijvoorbeeld het volgende lezen:

“Christenen belijden dat ziekte en gezondheid hun niet toevallig overkomen. Niet corona heerst, maar God regeert. Het coronavirus is slechts een tweede oorzaak, een middel in Gods hand. Hij zendt ziekte zoals ooit de plagen in Egypte, om de mens tot inkeer te brengen….”

Zou God een virus de wereld hebben ingestuurd net zoals er nu reeds conspiracy theorieën bestaan over de Chinezen. Het klinkt natuurlijk al een beetje absurd als je er bij stil staat. God die een virus de wereld instuurt en dan nota bene via de Chinezen. Alsof hij niet de macht zou hebben om alle waterstromen en luchtwegen te voorzien van deze kleine ettertjes. En zou hij dan virussen gebruiken? Of heeft hij niet bewezen dat hij indien hij zijn macht al zou willen vertonen dat hij dit op een veel nettere en doelgerichte manier kan, en dus niet willekeurig via een hele reeks van willekeurige ongecontroleerde besmettingen?

Het probleem zit hem in het feit dat we God niet echt kennen en aan hem menselijke eigenschappen gaan toeschrijven.

Ook de hedendaagse Kerk doet dit.

Ook de hedendaagse Kerk doet dit. Zo zou God bijvoorbeeld mensen met toorn aanzien, hij wil verzoend worden, en doet dit door de liefde tot de Zoon Jezus Christus en door zijn tussenkomst, en Hij wordt door het zien van het lijden van Zijn Zoon verzoend en zo tot barmhartigheid bewogen, en de onrechtvaardige die smeekt uit het geloof alleen, wordt gerechtigheid toekent, en wordt Hem zodoende van een vijand tot een vriend , van een kind des toorns tot een kind der genade.

En zij, die zagen, dat zuiver menselijke eigenschappen God onwaardig waren, en deze toch aan hem  wilden toeschrijven hebben deze menselijke attributen dan aan zijn gerechtigheid toegeschreven , aan zijn heiligheid, en het zo omsluiert en rechtvaardigt dat God van deze liefde zou kunnen afwijken  om een hoger doel te dienen. Dus om attributen zoals toorn, wraak, verdoemenis en andere dergelijke dingen van God te rechtvaardigen,zoals ook Gods Woord dit in schijnbaarheden doet ,heeft men deze aan zijn gerechtigheid toegeschreven.

Maar wie weet niet, dat God de Barmhartigheid en de Goedheid zelf is, zoals de gelovige leert in de Bijbel? Wie niet liefheeft, kent God niet, want God is liefde.” zegt Johannes toch? (1John 4:8)  Ja, er staat dat Hij de Liefde IS en dat dit dus  zijn essentie en wezen is. En wie ziet dus niet, dat het een tegenstrijdigheid is om te zeggen, dat de Barmhartigheid zelf ,of het Goede zelf , de mens met toorn kan aanzien, zijn vijand kan worden, zich van hem zou afwenden, en tot zijn verdoemenis besluiten en niettemin Zijn Goddelijk ESSENTIE of God kan blijven? Dergelijke dingen kunnen nauwelijks opname vinden in een rechtschapen mens, wel echter in een slecht mens, en daarom is het afschuwelijk om zo iets aan God toe te schrijven.

Doch met de term ”de toorn Gods” wordt in het Woord het boze of de slechtheid bij de mens bedoeld, hetwelk, omdat het tegen God is, ”toorn Gods” genoemd wordt; niet dat God op de mens toornt, maar de mens toornt uit zijn slechtheid tegen God; en omdat slechtheid het effect in zich draagt dat dit als een boemerang kan terugkeren op de persoon in kwestie, evenals het goede zijn beloning, zo schijnt het, wanneer het boze hem straft, alsof God het doet. Het is daarmee, als wanneer een misdadiger aan de wet de schuld geeft, dat hij gestraft wordt, of wanneer iemand het vuur verwijt, dat hij zich brandt, wanneer hij er de hand in steekt, of de ter verdediging tegen hem gerichte degen verwijt, hem te verwonden; van deze aard is de gerechtigheid Gods. De dwaasheid van een mens verdraait zijn weg,
en dan is zijn hart nog woedend op de HEERE [Yahweh] ook!” Spreuken 19:3

Het is zoals we in de volksmond wel eens zeggen Karma. Maar karma is eigenlijk de daadwerkelijke actie is en niet het gevolg van een actie, dit wordt officieel namelijk ‘vipāka‘ genoemd. Jezus benadrukte duidelijk dit principe van oorzaak en gevolg. In Johannes 12:47-48 zegt Jezus het volgende : ”En als iemand Mijn woorden hoort en niet gelooft, veroordeel Ik hem niet, want Ik ben niet gekomen om de wereld te veroordelen, maar om de wereld zalig te maken.
Wie Mij verwerpt en Mijn woorden niet aanneemt, heeft iets wat hem veroordeelt, namelijk het woord dat Ik gesproken heb; dat zal hem veroordelen op de laatste dag.” En wat is nu de belangrijkste boodschap die hij bracht , het belangrijkste woord dat hij sprak? Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb.“ John 15:12 Het is dus het NIET handelen uit liefde dat dus voortduren terugkeert op de mensheid, individueel , maar ook collectief.

Dus Corona is een straf van God ?

Hoe kan men onzinniger van God spreken ?!

Een epidemie, deze pandemie is dus niet een straf van God, maar een antwoord op, of een gevolg van ons eigen handelen.

Bushmeat zou de oorsprong zijn geweest van de ebola-uitbraak in 2013. De familie van het eerste slachtoffer joeg op vleermuizen, die het virus dragen. Het eten van bushmeat, is in heel Afrika populair . De oorsprong van de uitbraak was terug te voeren op een tweejarig kind uit het dorp Gueckedou in het zuidoosten van Guinee, een gebied waar vaak op dit vlees wordt gejaagd en gegeten. Het kind, genaamd Child Zero, stierf op 6 december 2013. Het gezin van het kind verklaarde dat ze op twee soorten vleermuizen hadden gejaagd die het ebolavirus dragen. Bushmeat of vlees van wilde dieren omvat elk dier dat wordt gedood voor consumptie, inclusief antilopen, chimpansees, fruitvleermuizen en ratten. Het kan zelfs stekelvarkens en slangen omvatten. In sommige afgelegen gebieden is het een noodzakelijke voedselbron – in andere is het een delicatesse geworden. We waren dus al lang gewaarschuwd dat het eten van Bushmeat nefaste gevolgen kon hebben voor de menselijke gezondheid op grote schaal. En toch luisteren we hier niet naar. En als de armoede in die landen die mensen dwingt om dit soort voedsel te eten dan zegt dat inderdaad heel veel over onszelf en de maatschappij waarin wij leven.

Roel Van der Sloten

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *