Tot de Heer komen

Roeland Van der Sloten

Deel 1

De grote meerderheid van de mensen zegt in God te geloven.

Maar in moderne tijden, vooral in Amerika en Europa, is het idee van God steeds vager en onzekerder geworden, zodat God voor velen een onbekende God is geworden. Velen zijn teleurgesteld in zijn schijnbaar afwezig zijn, het ongeïnteresseerd zijn, zijn veraf zijn. Eigenlijk wat we zelf allemaal een beetje zijn , projecteren we op deze GOD en maken we van hem wat onze eigen idealen zijn.

Met dit schrijven hoop ik dat voor sommigen de volgende uitdrukking van Paulus kan worden vervuld: “Want toen ik langsliep en uw toewijding aanschouwde, vond ik een altaar met deze inscriptie voor de onbekende god. Wie daarom onwetend aanbidt, Hem verklaar ik u. ” (Handelingen 17:23.)

De vraag wat dit met corona te maken heeft is evident.
Ofwel is het universum geschapen omwille van de mens, of heeft het echt geen zin. Wat voor zin zou een levenloos universum hebben? Een levenloos universum zou zeker geen doel hebben dat mogelijk zou kunnen worden bedacht; en als het universum geen zin of doel heeft, kunnen we ons geen God voorstellen die zoiets nutteloos zou creëren. Ofwel schiep God het universum opdat er mannen en vrouwen zouden zijn van wie Hij kon houden en die Hem op zijn beurt kunnen kennen en liefhebben, of de hele schepping is zinloos. Er kan niets zijn dat geen enkele bron heeft; er kan geen activiteit zijn waarvan er geen bron is. Dit geldt zowel voor het materiële rijk als voor het mentale. Als er geen elektronen als bron waren, zou er geen elektriciteit kunnen zijn. Als er geen bron van leven, liefde en wijsheid was, zou er geen leven, geen liefde en geen wijsheid kunnen zijn. Te denken dat een dode mechanische kracht de bron van leven, liefde en wijsheid is, is absurd. Om begrijpelijk te zijn, moet het leven verenigd zijn met een organische vorm. Het erfelijke DNA, die de kenmerken aan levende vormen geeft, is gebaseerd op desoxyribonucleïnezuur, en deze moleculen zijn in een opmerkelijke keten gerangschikt.

De wetenschap

De wetenschap denkt dat als hij de samenstelling en volgorde van deze moleculen kan begrijpen, hij zal weten wat het leven is. Maar moleculen zijn geen leven. De moleculen waarop het leven is gebaseerd, zijn inderdaad opmerkelijk, maar het is nog mooier dat zulke moleculen in de schepping bestaan. Is het niet absurd om te denken dat zulke moleculen louter bij toeval bestaan en dat de hele schepping toeval is?

Wie is dan GOD

Wie is dan deze God? Waarom laat hij dit virus met al zijn lijden toe? En hoe kan deze kennis positief bijdragen tot een gezondere en liefdevolle manier van leven?
Het is belangrijk te begrijpen Wie deze God is , hij is de scheppende kracht en intelligentie achter heel de materiele wereld. Hij heeft heel het bacteriologische en virale systeem geschapen en is ook de enige die dit gedetailleerd kent. Hem kennen of hem leren kennen zal het begin zijn , een start zijn , van het weten waarom God dingen toelaat of dingen verijdelt. We zullen leren waarom hij het “kwaad” of de slechte dingen toelaat.Toch zijn er dan ook in de geestelijke religieuze wereld verdeelde meningen over het virus.

Sommigen beweren

Sommigen beweren dat het een straf van God is , anderen geloven in “tijd en onvoorziene omstandigheden” die iedereen treffen, anderen geloven dan weer dat de wereld beheerst wordt door duistere machten. Maar er zijn nog andere opties.
Stel, je wil iemand analyseren en inschatten welke keuze hij op een bepaald moment zal maken, dan ga je diens karakter analyseren en hem noodzakelijkerwijs aan een onderzoek onderwerpen. Wat heeft hij in het verleden gedaan onder bepaalde omstandigheden?

Het vraagt heel wat tijd 

Het vraagt heel wat tijd en inspanning om zo’n analyse te maken van iemand die we nog niet kennen. Bij iemand die we kennen gaan we het al heel wat makkelijker hebben. En zo zal wellicht diegene die hem het naast heeft bijgestaan gedurende zijn leven , de beste inschatting kunnen maken. Zou je God zijn zienswijzen aangaande epidemieën of andere ellendige wereldgebeurtenissen willen kennen dan zal je zijn karakter , zijn eigenschappen , zijn acties en interacties moeten onderzoeken. Dan zou je een inschatting kunnen maken van het hoe en waarom. En deze ideeën zullen jou kunnen beïnvloeden.

We worden constant beïnvloed

We worden constant beïnvloed , ook in deze crisis. Iedereen heeft zijn mening. En al deze meningen beïnvloeden ons als mens. Onze geest wordt beïnvloed. En onze gezondheid wordt beïnvloed. Iedereen weet dat angst tot ziekte kan leiden. De geest heeft een fysieke uitwerking op het lichaam en hoeft niet per se een fysieke oorzaak hebben. Jouw denkwijze in tijden van nood zal invloed hebben op jouw fysieke gezondheid.
Daarom dat ik mensen wil aanmoedigen om eens terug te gaan naar de wijsheid van diegene die dit aardse toneel heeft opgezet of geschapen heeft.
Hoe kunnen we hem leren kennen?

Weinig mensen kennen God echt

Weinig mensen kennen God echt. Velen besteden gretig veel tijd en moeite aan het oplossen van een bedrijfsprobleem of aan een studie economie, het aanleren van een vreemde taal, literatuur, filosofie of andere vakken; maar als het op theologie aankomt, voelen ze een afkeer van elke serieuze studie. Bij velen veroorzaakt de gedachte , om een serieuze poging te moeten doen om de aard van de Drie-eenheid te begrijpen en het idee dat het een fundamentele taak is om dit onderwerp te proberen te begrijpen, een gevoel van ergernis. Maar hoe kan iemand met al zijn begrip van God houden als men niet zeker weet of God één persoon of drie personen is?
Dus hoewel het Liefhebben van God , het Eerste en het grootste Gebod is dat door bijna iedereen in de kerk in theorie is onderschreven, wordt het in de praktijk afgewezen: een teken dat er heel weinig echte liefde voor God is. Hoevelen streven er met al hun kracht naar om God te begrijpen en te kennen en om met heel hun hart en ziel naar hun verstand te leven? Zijn er niet weinig? Als dit zo is, waarom is het dan zo?

Er zijn veel redenen waarom

Er zijn veel redenen waarom er een afkeer is van een serieuze studie van de theologie; een daarvan is spirituele luiheid. Voor velen lijkt het nastreven van de dingen van deze wereld reëel, met concrete resultaten, terwijl het nastreven van de kennis en wijsheid van God vaag en onwerkelijk lijkt, zonder enige waarschijnlijkheid tot enige zekerheid of enig definitief concept te komen. Zelfs in de kerken is geleerd dat de mysteries van het geloof boven het menselijk begrip staan, en dat daarom “het begrip in gehoorzaamheid aan het geloof moet worden gehouden” – wat noodzakelijkerwijs een blind geloof inhoudt. Zo’n idee ontmoedigt zeker iemand om serieus te proberen het Eerste en Grootste Gebod te gehoorzamen.

Een andere reden is

Een andere reden is dat velen betwijfelen of er een bepaalde bron van waarheid is met betrekking tot God. Velen betwijfelen of de Bijbel het Woord van God is, en zien geen manier waardoor ze , tot een zekere kennis van God komen; daarom wenden ze zich tot de wetenschap of andere onderwerpen waarvan ze denken dat ze met feiten en feitelijke ervaringen kunnen omgaan, of ze proberen de zin van het leven te begrijpen in hun subjectieve ervaringen. Tegenwoordig vinden de meeste mensen theologie onbelangrijk; ze denken dat ze een soort intuïtie van God kunnen hebben, los van elk bepaald idee. Als iemand denkt dat hij van zijn vader en moeder houdt en niet geïnteresseerd is in het karakter en de kwaliteit van zijn ouders, in de geschiedenis van hun leven, in hun doelen, hun idealen en hun gedachten, is zijn liefde een sentimentele liefde zonder waarde of inhoud. Op dezelfde manier, als een mens denkt dat hij van God houdt en niet geïnteresseerd is in theologie, of niet hoopt een echte theologie te vinden, is zijn liefde een sentimentele liefde zonder waarde; want theologie is niets anders dan de kennis van God, en doen alsof je liefhebt zonder God te willen kennen, is een fantasie.

Kortom, als iemand zegt dat hij van God houdt en niet geïnteresseerd is in theologie, is zijn liefde niet echt.

Geschreven door: Roeland Van der Sloten

Vervolg deel 2

Spread the love

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *