Dagboek 6e dag week 16

Wat mij opvalt aan de specialisten en deskundigen is:

Dat ze met de dag meer problemen op ons zien afkomen en een bepaalde groep geheel of gedeeltelijk willen isoleren “vooralsnog de ouderen” die het kwetsbaars zijn “in quarantaine”. Wij gedragen ons als angsthazen en laten de oren hangen naar de voorgestelde plannen en regels van deskundigen die het ook niet meer weten?

Ik bedoel niet te zeggen dat wij nu tegen deze regels moeten zijn. Maar ik denk de Coronacrisis kan nooit gaan verlopen zoals de deskundigen dit voorstellen dat het moet gaan!

Een wereld en een leven zonder handengeven, omhelzen en knuffelen is een Wereld die naar mijn mening totaal geen bestaansrecht heeft. Ik ga proberen uit te leggen wat ik hierover denk.

Ik ben van mening dat de afstand 1,5m social distancing en geen handen geven niet lang stand gaat houden. De mens is geschapen om met elkaar contact te hebben Lief te hebben en vooral ook met aanraking en lichamelijk contact, zoals zoenen, dansen, seks, strelen en liefhebben. Maar ook handen geven tasten naar het karakter via de gegeven handdruk, opinie eerste indruk.

De viroloog Heer van Ranst in België had het er over, “de nieuwe leefwijze” die het gaat worden. Dat ook alle virologen vinden dat je geen visuele contacten moet hebben met mensen om je heen in verband met virus besmetting met kans op ziek worden. (Het moet niet gekker worden).

Is dit ook zo gedaan met de vele voorgaande uitgebroken besmettingen zoals de Pest, Spaans griep, HIV, Ebola Sar en andere Corona-achtige virussen?

Het lijkt misschien dat ik erop aanstuur de regels niet te willen volgen, maar dat is per definitie niet de bedoeling!

Ik vind wel dat we ons niet moeten laten meeslepen door angst en daardoor zelf niet meer kunnen nadenken. Ik denk dat bovengenoemde leefwijze volgens de deskundigen niet haalbaar is en het ook niet de bedoeling van het leven hierop aarde is. Het is een totale misvatting. De mens is daarmee niet geholpen!

Het Coronavirus, zo kom ik tot de ontdekking, is niet van God (de natuur). Althans de natuur heeft dit niet zo ontworpen. Het is geen normale natuurlijke-evolutie. Door inmenging van de mens met al zijn experimenten en denkt het beter te weten dan de natuur, zo is het Coronavirus ontstaan. (zie ook maar eens wat Nobel winnaar Luc Montagnier ontdekker van HIV virus) hierover zegt. Als wij zo door blijven gaan met de natuur naar onze hand te zetten en te beïnvloeden, dan maken wij er nog een grotere puinhoop van dan het nu al is! De natuur (God) zal alle fouten die er door de mens is gemaakt zeker oplossen, als we het aan Hem zouden overlaten zijn we in de kortste tijden van deze crisis af.

Maar ik voorspel u

STOP

Doen we dit niet dan zal het blijven doorgaan en vernietigen wij onszelf. Wij hebben de vrijekeuze om te kiezen. Dus stoppen en redt daarmee de natuur van al die vervuiling en slechte zaken zoals, gifgassen, radium, uranium, radioactiviteit, oorlog, armoede, lood, vervuiling van de lucht door allerlei fabrieken, niet recyclebare producten en ook de opgefokte plofkippen, varkens, koeien en kalveren zo ongenuanceerd te produceren. wat denkt u van het bossen kappen, maar vooral het virussen kweken voor oorlogvoering. Napalm, Gifgassen, Atoom experimenten. Stop het!

Dit is niet nieuw want grotendeels zijn hier gelukkig al veel instanties mee bezig! Elektrische auto’s, van het Gas af, recycling van producten, Co2 stikstof reducering plastick en nog veel meer pogingen om de wereld schoner te maken. Deze crisis drukt ons met de neus op de feiten dat we er echt wat aan moeten doen, de Coronacrisis helpt ons hiermee in de goede richting. Hier zien we dat de natuur daar direct op reageert. We moeten niet vergeten dat wij ook een onderdeel van die natuur zijn en moeten luisteren naar signalen uit de natuur.

Zoals de evolutie dieren aanpast op de situatie van hun leefomgeving zo zullen wij ons ook ons aanpassen aan de ontstane leefomgeving. Al denken veel deskundigen dat het aan hun ligt zelfs dat de taak bij hun ligt om dit ook weer op te lossen. Ik denk eigenlijk dat ze zich wat minder met de Natuur “inhoudelijk” moeten bemoeien. Zodat de Natuur het zelf kan aanpassen en wij weer een leefbare aarde krijgen, zonder kindermoord abortus, uitbuiting, armoede en nog zoveel meer.

Wat mij opvalt aan de specialisten en deskundigen is:

Als wij zo doorblijven gaan met de natuur te willen aanpassen en beïnvloeden, maken we er een nog grotere puinhoop van dan het nu al is!

John van Rest

Spread the love