Informatie over Coronavirus

Hoe verspreidt COVID-19 zich?

Het virus wordt overgedragen door direct contact met druppels uit de luchtwegen van besmette personen die hoesten of niezen, maar ook door voorwerpen aan te raken die met het virus besmet zijn. Het COVID-19 virus kan enkele uren overleven op voorwerpen en oppervlakken, maar eenvoudige ontsmettingsmiddelen kunnen het virus doden.

Wat zijn de symptomen van het coronavirus

Volgende symptomen kunnen op besmetting wijzen: koorts, hoesten en kortademigheid. In heel ernstige gevallen kan de infectie een longontsteking veroorzaken of ademhalingsproblemen. In zeldzame gevallen is de ziekte fataal.

De symptomen zijn vergelijkbaar met die van griep (influenza), of van een gewone verkoudheid, die veel vaker voorkomen dan COVID-19. Vandaar de noodzaak tot bijkomend onderzoek om te bevestigen of iemand besmet is met het virus.

In ieder geval is het belangrijk de volgende preventiemaatregelen te nemen:

Was je handen vaak, bedek je mond en je neus door in de plooi van je elleboog of in een papieren zakdoek te hoesten of niezen. Gooi de gebruikte zakdoek in een afgesloten vuilbak. Vergeet ook niet dat je je kan vaccineren tegen griep. Controleer dus of je zelf en je kind alle nodige vaccins hebben gekregen.

Hoe kan je het risico op infectie vermijden?

Er zijn vier voorzorgsmaatregelen die je familie en jij kunnen nemen om besmetting te voorkomen :

  • Was regelmatig je handen met water en zeep of met een antibacteriële gel op basis van alcohol;
  • Bedek je mond en neus in de plooi van je elleboog of met een zakdoek als je hoest of niest;
  • Vermijd nauw contact met iedereen die een verkoudheid of griepachtige verschijnselen heeft.
  • Zoek medische hulp als je koorts hebt, een hoest of moeite met ademhalen.

Moet ik een medisch mondmasker dragen?

Het dragen van een medisch mondmasker is aangeraden als je niest en hoest, om de mensen rondom jou te beschermen. Als je deze symptomen niet hebt, is het niet nodig een masker te dragen.

Als je een masker draagt, zorg er dan voor dat je het op de juiste manier gebruikt en weggooit, om de effectiviteit te garanderen en de risico’s op besmetting niet te vergroten.

Het gebruik van een masker alleen is niet voldoende om infecties te stoppen en moet steeds gecombineerd worden met andere maatregelen: regelmatig je handen wassen, je mond en neus bedekken als je niest en hoest, en nauw contact vermijden met mensen met symptomen van een verkoudheid of griep (hoesten, niezen, koorts).

Spread the love