Dagboek 7e dag week 14

Zondag, even een beetje later opstaan en om 11 uur is er Open Kerk via Internet, waar Vanessa en Tim hun verhaal doen ter opbeuring voor veel mensen. Ik begrijp dat de Pasters inmiddels ook niet meer weten wat ze moeten zeggen in zo’n crisis om de mensen echt te helpen. Dus men grijpt zoals gewoonlijk vaak naar de Bijbel en probeert men met bijbel teksten de mensen gerust te stellen.

Zelf vind ik het prettiger als men zou preken vanuit het hart en ons ideeën aanbrengt, bijvoorbeeld hoe je de mensen zou kunnen helpen om door deze crisis heen te komen. Het opnoemen van bijbelthema’s en daarop inhaken met wat er zo’n 2000 jaar of langer geleden is gebeurd. (verhalen) Daar zitten veel mensen niet echt op te wachten. Ik snap heel goed dat de Bijbel van belang is als leidraad in het leven en dat het een opvoedboek voor ons kan zijn, De Heer staat ons bij. Dat is wat we moeten weten.

Zelf denk ik dat er net zoveel belang is om te adviseren en hulp aan mensen te geven die in de problemen zitten. Door nu daadwerkelijk wat voor de mensen te doen. Zeker nu niet over geld voor de kerk gaan preken, dat begrijpen we wel. Veel mensen hebben nu zelf grote problemen met werk en inkomen. Misschien kunnen we daar even bij stil staan? Kijken of wij daarin kunnen helpen. Zorg voor de medemens.

Kijk maar eens naar de Regering in Nederland die loketten opent om mensen die zonder werk “of de lonen niet meer kunnen betalen” zitten te helpen door een tijdelijke bijdrage.

Een mooie bijkomstigheid is dat veel mensen onderling met elkaar in contact komen en meer voor elkaar over hebben. We moeten beseffen dat, “willen we de Coronacrisis overwinnen” we hier nog wel even mee bezig zijn. Dus als we met z’n allen inventief willen zijn om hier uit te komen er werk aan de winkel is ondanks dat deze gesloten is.

Wat kun je thuis doen voor bijvoorbeeld je eigen bedrijf of het bedrijf waar je voor werkt. Wat kun je doen bij werkeloosheid. Dit is nog niet zo makkelijke opgaaf, maar toch overal is een oplossing voor te vinden. We kunnen in eigen Kerk ook wel eens kijken of er mensen in de problemen zitten met deze crisis. Wat kunnen we doen? Dit eens uitzoeken, zijn er mensen die dit nu al weten, “hoe mensen er in de Kerk met deze crisis voorstaan”?

John van Rest

Spread the love