Een Coranavirus is uitgebroken, beseffen we dit wel?

Het Corona virus is uitgebroken 2020.

Hallo, wat ons nu overkomt had niemand maar dan ook niemand kunnen bedenken?

Is het wel waar?

Januari

In januari waren er al geruchten van griep?
Een paar weken later vernamen we vanuit China dat het met het virus wat Corona Covid-19 werd genoemd niet zo best was, en dat het erg besmettelijk is.
Iedereen leefde op een uitzondering na door zoals altijd, het was een ver van ons bed show.

Maar al spoedig hoorde wij dat het niet zo maar even onder de duim was te krijgen, China begon met contact verbod met buitenstaanders. En later een soort Lock-down voor het hele land, zo verliep het in China.

China

Nu hebben ze het in China onder de knie binnen China, maar de buitenstaander die binnen wil komen in China die zou de ziekte opnieuw kunnen brengen en verspreiden.
Alle mensen die van buitenaf komen werden/worden getest en indien ze het virus hebben in quarantaine gezet. Dit was en is dan ook de oplossing voor China.
Wij hadden door hun ellende en hun lessen (helaas) een goed voorbeeld vanuit China kunnen hebben, en later ook nog vanuit Japan,

Helaas

Helaas daar is nogal nonchalant mee omgegaan. uiteindelijk na een aantal weken het te hebben aangezien is de Regering met deskundigen aan de tafel gaan zitten en zijn ze tot de conclusie gekomen dat mensen elkaar kunnen besmetten.
Er zijn adviezen gegeven door de regering, hoe wij burgers, hiermee moeten handelen. De eerste verordening:

Burgers

Als wij burgers zieken mensen zouden tegenkomen, ga deze dan uit de weg. Mensen die zich maar even ziek voelen met bijvoorbeeld, wat hoesten, pijn in de keel of andere gelijksoortige griep klachten, moeten thuisblijven om de ander niet aan te steken.

Enkele dagen verder

Zo zijn we dagen verder gegaan met dit advies, totdat de Dhr. Rutte onze Minister President via de televisie ons bekent maakte dat er een uitbraak van dit virus ons te wachten staat. Als wij niet direct acties zouden ondernemen, De Regering kwam met een paar strenge regels, die wij burgers moeten naleven gedurende onbepaalde tijd.

Onder ogen

Het was een paar mensen al onder ogen gekomen dat het een beetje een vertoning zou worden en dat er veel te laks gereageerd was op dit virus. We hadden toch voorbeelden uit China Japan en Italië. In Italië was het al uit de hand gelopen. Daarna volgde Duitsland en Franrijk ook nog eens,

Vakanties

Toen gingen de vakanties nog gewoon door. hoewel enkele deskundigen zoals Dr. Gommers en anderen deskundigen ons al echt voor het virus waarschuwde [meerdere malen]. Na enkele dagen begon het dan ook echt bij de Regering en bij de burgers door te dringen dat het zo niet verder kon gaan, er moet wat gebeuren.
Na veel vergaderingen en bijeenkomsten werd er dan stap voor stap tegen de crisis die er was ontstaan, iets gedaan. Uiteindelijk moesten/moeten de meeste mensen binnenblijven en alleen de deur uit voor de hoogst noodzakelijke zaken. De verplegers en hulpgroepen en bedrijven konden wel doorgaan.

Verzorging

De verzorging-mensen werden gegroepeerd, en zouden de zieken zoveel mogelijk begeleiden, zieken moesten binnen blijven en de erg zieken gingen naar het ziekenhuis gewoon of op intensive-care afdeling. Spoedig als het zo door gaat, komen we bedden te kort.

Duidelijk

Het werd eindelijk duidelijk dat wij mensen, hulpmiddelen en bedden tekort zouden komen. dus er moet wat gedaan worden. Het hele circus kwam op gang!
Chaos en onduidelijkheid.
zelfs een belangrijk man Dr. Bruin viel af door overspanning en slapeloosheid. Sommige deskundige hadden dit al voorspeld. Er was veel onduidelijkheid en chaos.

Mensen

Tegelijkertijd kwamen er ook veel mensen in actie, zeker na de debatten van de Regering die er volgden kregen wij, de burgers een beetje inzicht waar het aan schortte. Allereerst ging het om ziekenhuisbedden, lucht, zuurstof behandelingsapparatuur en vooral mondkapjes die geschikt zouden zijn tegen dit virus Covid-19.

Kort

Om een lang verhaal kort te maken.

De kapjes kwamen uit alle hoekstreken en dat was natuurlijk geweldig om te zien. Veel mensen boden aan om te helpen, op welke manier dan ook. De voedselbanken kwamen met ideeën, omdat er een tekort was ontstaan. Dit door de absurde handelingen en het onverklaarbare hamsteren van producten, door verschillende mensen!

Gek, asociaal

Hamsteren, veel mensen deden dit op voedingsproducten, maar hoe gek dan ook zelfs op toiletpapier, er was geen rolletje meer te verkrijgen alles uitverkocht? Zelfs zo erg dat de Regering de Minister moest ingrijpen en het hamsteren ging verbiedend.

Supermarkt

Uiteindelijk hebben de supermarkten zelf voorzorgsmaatregelen genomen om dit hamsteren te voorkomen. En nog meer voorzorgmaatregelen, bijvoorbeeld om afstand van elkaar te houden via belijning, vakken en toegang naar winkel. 1,5 m.

Regering

Er was door de Regering opgesteld 1,5 m afstand te houden van de ander. en ook niet met z’n tweeën boodschappen doen als dit niet strikt noodzakelijk is.

Niet snappen

Even kort, er zijn nog altijd mensen die niet snappen dat ook zij zich aan de regels moeten houden. Jongelui die toch bij elkaar komen en feestjes organiseren. nog steeds. Vele liggen er nu in het ziekenhuis met het Corona virus.

Bedankt!

Bedankt mensen! Wij hopen dat ze er van geleerd hebben. Toch worden ze met dezelfde liefde als iedereen behandelt in het ziekenhuis.

Voorlopig

Zo gaat het nog steeds, en voorlopig huisarrest. Verschillende beroepen en bedrijven zijn, (moeten of vrijwillig) gestopt. De regering kwam met goede plannen deze mensen te helpen met inkomen, iedereen daarvan kan dan ook een uitkering krijgen daar wordt heel soepel mee omgegaan, dit om de betalingen niet te laten stagneren want dit hebben die mensen nu nodig om te overleven.

NU GAAT HET OM VERTROUWEN IN DE MENS HEBBEN !

Spread the love